Головна Культура «Молодички» заспівали на гала-концерті прикордонної пісні у Варшаві

«Молодички» заспівали на гала-концерті прикордонної пісні у Варшаві

3684

Народний ансам­бль «Моло­дички» Шацького міського Бу­дин­ку культури щойно повер­нувся з Польщі, де виступив на міжнародному гала-концерті кре­сової (прикордонної) пісні у Варшаві. Крім шацького колек­тиву, участь у ньому взяли спі­ва­ки і танцюристи з Польщі, Лат­вії, Білорусі, українських міст Київ та Вінниця.

В залі столичного готелю «Три­логія», де зібралися представ­ники місцевого самовряду­ван­ня, творчі люди, військові, «Мо­ло­дички» виконали дві пісні по­льською мовою і три україн­ською: «Розпрягайте, хлопці, ко­ні», «Гуляє козак весілля» і на прохання організаторів – «Чер­вону руту». Як розповіла Ніна Вирович, керівник ансамблю, колектив вперше побував на та­кому заході, своєрідному світ­ському рауті, де сиділи за сто­ликами і гаряче аплодували запальним українським співач­кам представники панівних верхів міста. Більше того, в Ні­ни Вирович взяли інтерв’ю те­ле­ві­зійники польського каналу. Ніна Федорівна спілкувалася з ними польською мовою, робила це невимушено і без жодних труд­нощів, чим викликала щирі слова захоплення на свою адресу.

«Молодичкам» вручили па­м’ятний знак на згадку про уча­сть у концерті.

Приємною несподіванкою для співачок із Шацька стало спіл­кування з всесвітньовідо­мим по­ль­сь­ким кі­норежисером і сценарис­том Єжи Гоффманом, фільм якого «Вог­нем і мечем» є попу­лярним в Україні. Виступ «Молодичок» йо­му дуже сподобався, тому ще й сфото­гра­фувався з ними на пам’ять.

«Молодичок» із Шацька лю­б­лять у Польщі, шанують і укра­їнську пісню, тому організатори пообіцяли і надалі запрошувати колектив на мистецькі заходи.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.