Головна Культура Свято – це їхнє життя

Свято – це їхнє життя

3186

Творчі люди, без участі яких не обходиться в Шацькому районі жодне професійне чи державне свято, жоден кон­курс, фестиваль, захід місце­вого чи районного рівня, від­значили 9 листопада Всеукра­їн­ський день працівників ку­льтури та майстрів народного мистецтва. Урочистість з на­го­ди свята, що відбувалася в актовому залі Шацького лісо­вого коледжу, проходила в до­сить оригінальній формі. Ведучі – методисти Шацького район­ного Будинку культури Марія Тішина і Ганна Вайдюк-Сачок – не обділили увагою жодного працівника культури району, у доброму сенсі посміялися над нелегким життям-буттям галу­зі і довели присутнім, що в ку­льтурі немає випадкових лю­дей – лише великі ентузіасти, неймовірно талановиті і зако­хані в пісню люди. Директори і працівники закладів культури, керівники та члени творчих колектив із вдячністю прийма­ли словесні вітання, а деякі – і грамоти з нагоди свята від Се­­р­­гія Сидорука, першого за­ступ­ника голови Шацької РДА, та Ольги Сахарук, керуючої спра­вами Шацької районної ради. Веселили присутніх жар­тами юні помічники ведучих Богдана Костюк та Тетяна Ку­шнір, гу­мо­ром, піснею та музичними ком­по­­зиціями – Ніна Вирович та Лариса Куран з на­родного анса­м­блю «Мо­ло­дич­ки», співо­чий колектив Ша­цького РБК «Гор­лиця» (ке­рівник Валентина Де­нисюк), народний ансамбль на­родної пісні «Лісова пісня» одной­мен­ного санаторію (ке­рів­ник Галина Корнелюк), тріо вик­ладачів Шацької дитячої му­зичної школи у складі Ольги Цю­пяшук, Ірини Павлік, Оксани Де­медюк, викладач музичної шко­ли Олена Мосійчук, а також Яна Пех (клуб села Пехи), дует Пі­щан­­ського сільського Будинку культури у складі Ірини Густирь та Олександра Дор­дюка. Пісен­ний репертуар твор­чих колек­тивів складався пере­важно з патріотичних творів, автором більшості яких є наша талано­вита землячка – пое­те­са, на­род­на майстриня, співач­ка Ва­лентина Денисюк.

Всі працівники культури отри­мали на святі жартівливі гра­моти – хтось за реальні, а хтось за сумнівні досягнення – чого-чого, а доброго гумору цьо­­го дня не бракувало!

Багатий талантами Шацький край, наші земляки володіють вагомим творчим потенціалом, який  втілюють у життя праців­ники культури та аматори на­род­ного мистецтва. Їхня праця  вражає своєю неповторністю, яскравим колоритом, різносто­ронністю репертуару, неви­черп­ною енер­гією – і все це на фоні багаторічних проблем і безгрошів’я. Ще раз зі святом! Творчого піднесення і віри в краще!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.