Головна Культура Тарас Шевченко – провісник прийдешньої волі

Тарас Шевченко – провісник прийдешньої волі

2871

Великий син українського народу, неперевершений сві­точ української культури, ге­ніа­льний поет, художник, мис­литель Тарас Григорович Шев­ченко, відомий в історії Ук­раїни як непохитний борець за її державну незалежність та по­літичну самостійність. Його пройняті демокра­тичними іде­­я­­ми твори набули попу­ляр­­ності серед широких на­род­них мас. Твори Кобзаря по­над 300 разів видавалися за кордоном і перекладені на 147 мов світу.

6 квітня в бібліотеці с. Кро­пивники відбулась літера­тур­на година «Провісник прийдеш­ньої волі», присвячена 200-ій річ­­ниці від дня народження Тараса Шевченка. У прове­ден­­ні свята взяли участь чи­тачі бібліотеки, які розпо­віли про життєвий і творчий шлях поета, його багатогранну об­да­рованість, як у поезії так і в образотворчому мистецт­ві. Зачарував виступ учениці 7 класу Софії Захожої, у вико­нан­ні якої прозвучав вірш «Лілея».

Гуляють рукописи, тліють книги, вода і вітер стирають написи на камені, а слово Шев­­ченка живе. Те, що спові­дував поет, – один з найбіль­ших незалежних умів в історії людства – долучається до на­шої духовності, – розпо­ві­дає Галина Кропивник, біб­ліо­текар бібліотеки-філії с. Кро­пив­ники.