Головна Культура В Шацьку вшановують пам’ять Лесі Українки

В Шацьку вшановують пам’ять Лесі Українки

5621

146-та річниця з дня народження Лесі Українки, яку бу­демо відзначати 25 лютого, стала приводом для прове­дення в смт Шацьк конкурсів читців творів відомої україн­ської поетеси.

3 лютого в Шацькому Бу­динку дитячої та юнацької твор­чості відбувся районний кон­курс.

Лесині поезії, які оживали з ди­тячих вуст, наповнювали зал атмосферою непідробної щи­рості, мелодійності слова, справжнього ліризму.

В середній віковій групі (11-14 років) переможцями стали: Яна Пех, уч. ЗОШ І-ІІ ст. с. Пехи (кер. Руслана Пех) – І місце, Люд­мила Демчук, уч. ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять (кер. Вікторія Дем­чук), Софія Цюп’ях, уч. ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія смт Шацьк (кер. Оксана Данилюк), Валерія Пех, уч. ЗОШ ст. с. Підманове (кер. Ва­лентина Марчук) – ІІ місце, Вік­торія Штандер, вихованка БДЮТ, уч. НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ди­тячий садок» с. Мельники (кер. Ні­на Корець), Ольга Степа­нюк, уч. ЗОШ І-ІІ ст. с. Положево (кер. Галина Положевець), Бог­дана Ключук, уч. ЗОШ І-ІІ ст. с. Смоляри-Світязькі (кер. Кате­рина Бойко) – ІІІ місце.

Грамотами відділу освіти, мо­лоді та спорту за активну участь відмітили Тетяну Жу­чик, уч. ЗОШ І-ІІ ст. с. Пулемець (кер. Галина Коваль) та Вікто­рію Сороку, уч. ЗОШ І-ІІ ст. с. Са­мійличі (кер. Валентина По­ло­жевець).

В старшій віковій групі (15-18 років) переможцями стали: Іванна Кликоцюк, уч. ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань (кер. Олена Оста­пук) – І місце, Дана Ба­зилюк, уч. ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо (кер. Тамара Галух) – ІІ місце.

В конкурсі взяли участь 15 дек­ламаторів.

12 лютого твори відомої поетеси читали на конкурсі «Мій любий краю».

Захід, організований від­ділом культури Шацької РДА в ак­товому залі Шацького лісо­вого коледжу, об’єднав тала­новитих дітей і молодь району. Учасники конкурсу, а це шко­лярі, студенти, аматори клуб­них установ, відвідувачі бібліо­тек, які читали популярні і ма­ловідомі твори Лесі Українки, за­чаровували глядачів її муд­рим, красивим і сильним пое­тич­­­ним словом.

«Сон літньої ночі», «Мамо, іде вже зима», «Русалка», «Одер­жима» – в поезіях ожили мрії, думки, переживання і страж­дання талановитої землячки з трагічною долею.

Місця серед конкурсантів, які декламували на сцені вірші в мо­лодшій і старшій вікових ка­тегоріях, розподілилися, за вис­нов­ком журі, таким чином: І ка­те­го­рія (до 12 років включно): І місце – Богдана Ключук, клуб с. Смоляри-Світязькі; ІІ ­– Олена Штан­дер, Будинок культури с. Піща; ІІІ – Людмила Демчук, Бу­ди­нок культури с. Прип’ять, та Дарина Чоботан, бібліотека с. Грабове; ІІ категорія (до 18 років включно): І місце – Оксана Цвин­килевич, Будинок культури с. Са­мійличі; ІІ – Тетяна Жучик, клуб с. Пулемець; ІІІ – Марія Са­ган, Будинок культури с. Пульмо.

Оксана Юхимук, начальник від­ділу культури, та Валентина Хан­зерук, директор Шацького ра­­йонного Будинку культури, вру­­­чили переможцям грамоти і як подарунок – підбірки книг, а решті учасників оголосили по­дяки за активну участь.

Переможець конкурсу буде представляти Шацький район на обласному конкурсі читців «Мій любий краю», який відбу­деться 26 лютого в музеї Лесі Українки в с. Колодяжне.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.