Головна Листи Давайте зробимо день прибирання традиційним

Давайте зробимо день прибирання традиційним

3512

Літо – час відпочинку та емо­цій. З 10 червня і до 20 серпня кожного року село Світязь на­повнюється вели­кою кількістю людей. І, звісно, безмежною кількістю сміття. Як боротися з цією проблемою нам, жи­те­лям курортного се­ла, потрібно думати разом. В цій безвихідній ситуації не пот­рібно винити органи вико­нав­чої чи зако­но­давчої влади, хоча відпові­дальності з них ніхто не знімає. Але в тому, що в нашому селі, на наших вули­цях, по яких ми ходимо, лежить стільки від­ходів, винні тільки ми! Можна кожного тижня орга­нізовувати так званий «чистий день», коли всі люди збира­тимуться і при­би­ратимуть свої вулиці від сміт­тя. На це не пот­рібно багато часу. Необхідно ли­ше, щоб ко­жен підняв з землі одну обгор­т­ку з-під морозива, пляшку з-під води чи пива. Тим паче, що майже всі світязяни прий­мають відпочивальників.

Невже наш народ так дег­радує, що збайдужів до того, в якому середовищі живе. Дуже рідко можна помі­тити, щоб вранці якийсь жи­тель села при­бирав біля своєї садиби. Зро­зумійте, якщо ми не зробимо наші вулиці чисті­ши­ми, за нас цього ніхто не зро­бить. Відпо­чивальники приїж­д­жають і від’їжджають, а нам ще тут жи­ти. І якщо ми не будемо при­бирати, через певний про­мі­жок часу ми просто пото­не­мо по вуха в смітті. А все че­рез те, що всі в гонитві за грошима, що не мають часу виділити го­ди­ну для прибирання. Не розу­міють того, що смітити не­мож­на а ні в себе вдома, а ні в гостях, що навіть за своїми некмітливими односе­льча­нами, які зас­мі­чують вулиці, треба стежити.

Такого не повинно бути. Що ми залишимо своїм дітям? Я можу відповісти на це питання: «Сміття – і більш нічого!». 

Робити висновки вам! Чи далі тонути в смітті, чи взятися за розум і всією громадою зро­бити Світязь чистішим і гар­нішим, щоб і надалі до нас приїжджали люди з усіх куточків  України та з-за кордону, ми­лувались красою озер і чис­то­тою вулиць. Щоб їхали додому і всім розповідали, що тут не тільки гарні і чисті озера, а й чисті вулиці, якими приємно пройтися.

Микола СИРОТЮК, с. Світязь.

P.S. Дорогі мешканці села Світязь – найкращого села в світі! Давайте орга­ні­зуємо «Санітар­ний день» і зро­бимо наше ма­льов­ниче село чистішим не для когось, а для себе.