Головна Листи Слово про материнські бунти щодо участі синів в АТО

Слово про материнські бунти щодо участі синів в АТО

2902

Ми билися далеко від Бать­ків­щини. То була незрозуміла війна, але ніхто з матерів на­віть не думав перекривати до­роги. Зараз наші хлопці захи­щають свободу НАШОЇ країни. Чому ж таке відбувається? 4 лип­ня на російському каналі по­казували материнські бун­ти. Що думає український сол­дат на передовій, коли таке ба­чить? Що його покинули? Що він повинен захищати дітей і жі­нок тих, хто ховаються за ма­те­ри­нськими спинами? Що хтось втік у По­льщу, на Світязь, аби тільки не підт­римати земляка-сол­дата?

Матерів можна зрозуміти, але те, що відбувається – не ви­­пад­­кове, надто багато збігів, над­то все схоже на сплано­вану ак­цію. Той, хто намовляє вас кри­чати «ми за мир», насп­равді мав би сказати «ми здає­мось». Не ук­раїнці розпочали війну і не від нас самих зале­жить її за­кін­чення. На 10 днів Порошенко при­­пиняв вогонь в односторон­ньому порядку, і це призвело лише до втрат з нашої сторони. Вас намовляють зда­тися лю­дям, які стріляють у ва­ших ді­тей. А ті троє хлопців з нашого ра­йону, що загинули, за­хи­щаючи нас від окупантів? Невже їхня смерть була мар­ною? А дзуськи, це ті, хто вва­жають їх дурнями, яких загребли до армії, а себе дуже розум­ними, живуть даремно!

Хтось вам нашіптує: «Хай там душаться на Сході самі». Люди! Напали на Україну – це зна­чить, що напали на вас! Якщо го­рить хата сусіда, тільки ду­рень буде думати, що вогонь треба по­чинати гасити тоді, коли він вже перекинеться на його хату. Від­дати Донецьк і Луганськ озна­чає розв’язати Путіну руки для нас­тупу на Херсон, Харків і так далі. Навіть якщо він забере їх, він все одно пришле до нас своїх го­ловорізів, бо ж треба ку­дись з Росії їх спровадити. Вам на­шіп­тують: «Хай буде хоч Пу­тін, аби наші хлопці не гинули». Якщо без бою здатися цьому вбивці, війни ми все одно не уник­немо. Хто не хоче годувати свою армію – го­ду­ватиме чужу, а хто не хоче служити в своїй армії – буде вою­вати за Путіна. В Криму цьогоріч мали не на­би­рати вояків, але вже минулого тижня оголосили мо­­білізацію. Вони не хотіли за­хищати Бать­ків­щину, то тепер будуть гар­мат­ним м’ясом Пу­тіна, бо живі вони йому не треба – надто ба­гато демократії нах­а­палися в Ук­раїні. І не треба ки­вати на син­ків так званих «ма­­жорів», мов­ляв, от хай во­ни йдуть. Від вій­ни вони втечуть за кордон пер­шими, бо мають за що. А пост­раж­дають знову прості люди. Але без паніки: прос­то після пе­ремоги треба ро­зібратися: хто де був і чим жив в цей час. А вин­них ка­рати.

Ми близькі до перемоги: дві тре­тини територій так званих ДНР та ЛНР відвойовано в оку­пан­тів. Якщо Пу­тін почне вторг­нення, то буде воювати з усім сві­том. В НАТО не дозволять, щоб він загро­жу­вав Латвії, Литві та Польщі й зав­дадуть уда­­­ру на ви­передження, поки Росія не огов­талась після загарбання Ук­раї­ни. Путін приречений на поразку, адже у нього нема що протис­та­вити За­ходу, нема союзників. Той самий Китай не зацікав­ле­ний у зброй­ному конфлікті з За­хо­дом. Він і так завойовує сві­тові ринки, слаб­ка ж Росія доз­во­лить йому розширити терито­рію для свого півторамільярд­ного населення. Тому Путін впа­де, навіть якщо захопить Україну, але тоді ук­раїнці будуть вико­рис­то­вува­тись як гарматне м’ясо для ро­сійської армії у пода­ль­шій війні.

Ми повинні захищати свою землю. У себе вдома ми є лю­дьми: перекрили жіночки дорогу, а до них їдуть, просять, поясню­ють. У Росії їх просто б схопили і поса­дили в автозаки, повига­няли б з робіт. Чого євреї так сто­ять за свою землю? Думає­те, вони дурніші за нас? Вони добре зас­воїли, що означає, бути наро­дом без землі. На мою думку, слід всіляко де­монст­­ру­вати підт­римку війську, і тоді Путін не наважиться сюди посуну­ти­сь. По­боїться.

Володимир Сачук,

голова Любомльської

районної спілки афганців.