Головна Наради, сесії Для поліції закуплять камери та відеореєстратори, а в Ростані виставлять землю на...

Для поліції закуплять камери та відеореєстратори, а в Ростані виставлять землю на аукціон

4528

29 червня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, відбулася 17-а позачергова сесія районної ради сьомого скликання. На порядок денний були винесені декілька питань, у вирішенні яких не можна зволікати. Так, депутати проголосували за внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень у Шацькому районі на 2016-2020 роки, передбачивши закупівлю 4-х нагрудних відеореєстра­то­рів для працівників секторів реа­гування патрульної поліції Ша­цького відділення поліції та 2-х автомобільних відеореєстра­то­рів.

Про встановлення розміру кош­торисної заробітної плати на 2017 рік, який враховується при визначенні вартості будів­ниц­тва об’єктів, що споруджую­ться із залученням коштів ра­йон­ного бюджету, інформувала Ольга Романська, начальник від­ділу містобудування, архі­тек­тури та ЖКГ РДА. Зі слів Оль­ги Панасівни, кошторисну зарплату, у визначенні якої були використані дані підрядників ТзОВ «Будівельник», ПП «Про­фелітбуд», ДП «Волинський об­лавтодор», пропонується вста­но­вити в розмірі 5,332 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для зви­чайних умов будівництва. Депу­тати одноголосно прийняли від­повідне рішення.

Віталій Юрчук, в.о. началь­ника відділу у Шацькому районі головного управління Держгео­ка­дастру у Волинській області, подав на розгляд депутатів для подальшого затвердження тех­нічну документацію з норма­тив­ної грошової оцінки земель державної власності. Як наго­ло­сив Віталій Миколайович, мова йде про п’ять земельних ді­лянок за межами населених пунктів Ростанської сільської ради загальною площею 37,6 га. Ці ділянки головне управління Держгеокадастру планує вис­та­вити на аукціон. Використо­ву­ватиметься земля для ви­ро­щування лохини. З оренди земе­льних ділянок бюджет Ростан­сь­кої сільської ради поповню­ватиметься щорічно на 30 тисяч грн. орієнтовно. З цього питання обранці громади теж прийняли схвальне рішення.

Наостанок Віктор Плейтух, перший заступник голови Ша­цької РДА, зачитав присутнім звернення депутатів Шацької районної ради до головного уп­равління національної поліції у Волинській області. У зверненні обранці просять начальника го­ловного управління Петра Шпи­гу залучити до співпраці праців­ників національної поліції, у ме­жах наданих їм повноважень, для забезпечення публічної без­пеки і порядку, з метою за­по­бігання правопорушень на екологічному посту в урочищі Вен­ське.

Під час обговорення депу­тат Ніна Хомич відзначила, що такий же екологічний пост, як на Венському, потрібно вста­новити і на кордоні з Білоруссю – сусіди є частими гостями у ра­йоні, приїздять на ринок, на відпочинок. На думку депутата Анатолія Бубели, плату пот­рібно збирати не з усіх приїжд­жих – виняток можна зробити для тих, хто їде до родичів чи на закупи. Підсумувала все ска­зане депутат Ольга Са­ха­рук, наголосивши, що плата бе­реться не за відпочинок, не за проживання чи паркування, а за відвідування території Ша­цького національного природ­ного парку.

Неможливо буде визна­чити, куди саме прямують люди – при такому вибірковому неод­нозначному підході туристи просто-напросто навчаться не вносити плату. Тому платити мають усі, хто в’їжджає в те­ри­торію заповідної зони, – зау­ва­жила Ольга Петрівна.

Депутати погодилися з коле­гою і прийняли позитивне рі­шення про необхідність підси­лення поста працівниками по­ліції.

Щодо екологічного поста на кордоні з Білоруссю, то депу­тат Володимир Найда відзна­чив, що це питання вивчається на державному рівні і може мати позитивний результат че­рез декілька років.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.