Головна Наради, сесії Зміни до бюджету та тимчасове затишшя в земельних питаннях

Зміни до бюджету та тимчасове затишшя в земельних питаннях

2593

25 грудня відбулося засідання передостанньої в 2015 році сесії Ша­цької селищної ради. В роботі офіційного зібрання, на якому го­ловував Сергій Віннічук, голова селищної ради, взяв участь Сергій Карпук, голова Шацької районної ради. Роз­почалася сесія з розгляду депутатських запитів. Селищній раді адресував свій за­пит депутат Леонід Цюп’ях. В ньому йшлося про бу­дів­ництво освітлення на вулицях Лугова, Лісна, Озерна, Кільцева селища Шацьк. Зі слів Сергія Віннічука, на часі – реалізація трьох проектів вуличного освітлення, документи по яких уже пройшли експер­тизу: у с. Гаївка, по вулицях Гагаріна та Лесі Українки ра­йонного центру. Ще один такий же проект вартістю 200 тис. грн. зроблено по селищній вулиці Набережна. Утім, в нього пот­рібно вносити зміни, вкладати кошти і проводити повторну екс­пер­тизу. В по­рядку черги освітлення відновлюватиметься і на ву­лицях, зап­ро­понованих депутатом. Обранець громади Ана­толій Павлей зро­бив запит до селищної ради з питань завершення будівництва каналізаційної мережі та ремонту пошкоджених доріг, зокрема по вулиці Волі. Як відзначив Сергій Миколайович, для завершення ро­біт із каналізування потрібні немалі кошти. Питання має вирі­ши­тися найближчим часом – під час зустрічі з головою Волин­сь­кої ОДА Володимиром Гунчиком.

Про внесення змін до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2015 рік» доповідала Надія Дударчук, головний бух­галтер селищної ради. З її слів, бюджет селищної ради на 1 грудня перевиконано на 1 млн. 850 тис. грн. Ці кошти, а також ті, які ще на­дійдуть до кінця року, залишаться на рахунку і ними можна буде розпоряджатися у 2016 році. Надія Василівна запропонувала внести зміни до видаткової частини бюджету, зокрема з зага­ль­ного фонду виділити 37 380 грн. на збільшення розміру заробітної плати працівникам органу місцевого самоврядування та прид­бання комп’ютера для секретаря селищної ради, 31 тис. грн. – на заробітну плату з підвищенням працівникам з благоустрою КП «Бу­динкоуправління», 158 320 грн. – на дошкільні навчальні зак­лади тощо.

Секретар селищної ради Людмила Цевух винесла на розгляд де­путатів питання про надання одноразової грошової допомоги жителям селища, які звернулися із заявами, та учасникам АТО на придбання дров (по 1 тисячі гривень). Позитивні рішення були прийняті одноголосно.

Відповідно до ст. 8 п. 8 Закону України «Про добровільне об’єд­нання територіальних громад» усім заявникам, які звернулися в селищну раду за дозволом щодо розробки детального плану те­риторії частини вулиці та з питання затвердження проекту зем­леустрою щодо відведення земельної ділянки, було відмов­лено. Як наголосив Сергій Віннічук, земельні ділянки під будів­ництво надаватимуться тоді, коли пройде розширення меж насе­лених пунктів. Позитивним голосування було лише у випадках, коли мова йшла про зміну цільового призначення землі, на яку ви­дано Державний акт. 

– Проведемо інвентаризацію земель, визначимо кількість діля­нок і, після оприлюднення інформації в газеті, розпочнемо про­зорий процес виділення землі тим, хто має в цьому найбільшу пот­ребу. Голосування на сесіях відбуватиметься по кожній заяві, в тому числі і від учасників АТО, – відзначив Сергій Віннічук.

На сесії були затверджені акти комісій, план роботи Шацької селищної ради на І півріччя 2016 року, анонсовано створення в бли­зькому майбутньому сайту селищної ради.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.