Головна Наради, сесії Зміни до бюджету та звіт начальника відділення поліції – на сесії Шацької...

Зміни до бюджету та звіт начальника відділення поліції – на сесії Шацької селищної ради

4795

З другої спроби 26 червня та­ки розпочала свою роботу сесія Шацької селищної ради. На цей раз кворум зібрався, бо 20 червня, коли мала відбутися сесія, де­путати проігнорували заплановане на той день засідання. Головував на сесії Сергій Віннічук, голова Шацької селищної ради. У роботі сесії також брали участь голова Шацької РДА Василь Го­­ля­динець та голова Шацької районної ради Сергій Карпук.

Перед початком розгляду питань порядку денного депутати тра­ди­ційно озвучували свої депутатські запити та звернення. Звер­нен­ня від молоді села Мельники, які просили облаштувати сільсь­кий стадіон, зокрема, футбольне поле, озвучив Юрій Дударчук. В свою чергу, жителі села обіцяють активно долучитися до цих робіт. Традиційно Віра Ковальчук звернулася з питанням, чи довго буде роз­роблятися генеральний план Шацька, бо люди, які мають мож­ливість будуватися, чекають на виділення земельних ділянок. На це Сергій Віннічук відповів: геодезичні роботи фірмою вже виконані, до 1 вересня генплан має бути готовим до процедури обговорення та затвердження. Із залу лунали звинувачення на адресу роз­роб­ників про порушення термінів виконання робіт та пропонували зас­тосувати якісь заходи. «Розірвати договір із розробниками, коли до­кумент вже на стадії завершення – не вихід, бо доведеться все робити спочатку. І де гарантії того, що нова фірма вкладатиметься в терміни. Давайте почекаємо до вересня», – відповів голова се­лищної ради. Із запитом відновити розмітку на пішохідних пе­ре­хо­дах, зокрема, й біля магазину «Діана» звернувся Богдан Тимо­шу­к.

Далі на сесії перед депутатами звітував начальник Шацького від­ділення поліції Віталій Мархальчук. Він розповів про стан боро­тьби зі злочинністю та адмінправопорушеннями за 5 місяців 2017 року та стан підготовки із забезпечення громадського правопо­рядку у період відпочинкового сезону. Так, у Шацькому відділенні по­­ліції зафіксовано 167 повідомлень про кримінальні правопо­ру­шення та інші події. Зареєстровано 69 кримінальних проваджень, з них в 27 випадках особам повідомлено про підозру (в минулому році – 18). На території Шацької селищної ради за 5 місяців цього року скоєно 41 кримінальне правопорушення, що становить 59% від скоєних правопорушень по району. Серед них найбільш поши­ре­ними є крадіжки приватного майна (17), нанесення легких тілес­них ушкоджень (6). Було розкрито 9 кримінальних правопорушень, скоє­них на території ради (крадіжки, незаконне поводження зі зб­роєю, нанесення тілесних ушкоджень). Серед адмінправопорушень лі­дирують порушення правил дорожнього руху – 318, з яких найбі­ль­ше порушень – керування транспортними засобами в стані алко­го­льного сп’яніння (23). Зафіксовано випадки дрібного хуліганства, появу в стані алкогольного сп’яніння, зберігання наркотичної ре­човини (2 випадки), 9 фактів невиконання батьками своїх обов’яз­ків та інші. Протягом періоду забезпечено охорону громадського по­­рядку на понад 20 масових заходах, в літній сезон – у місцях ма­со­вого відпочинку людей (ур. Гряда, села Мельники та Гаївка). На даний час охорону громадського порядку забезпечують 16 пра­ців­ників Нацполіції. Проаналізував Віталій Мархальчук кількість зло­чинів в розрізі населених пунктів Шацької громади. «Не всі злочини розк­риваються, на те є певні об’єктивні та суб’єктивні причини», – підсумував доповідач.

У депутатів до доповідача були запитання, зокрема, про те, що зроблено поліцією за фактом нещодавньої масової бійки на Гряді, в якій постраждали люди. «На сьогодні порушено кримінальне про­вад­ження, встановлено всі особи, які брали участь у бійці. Одному «фігуранту», який знаходиться в лікарні, решті трьом – про звину­ва­чення повідомлено листом, бо ці особи знаходяться «в бігах». Ви­рішується питання про обрання їм запобіжного заходу», – про­ко­мен­тував начальник поліції.

Відповідно у депутатів виникло й інше питання – про режим ро­­­­боти таких закладів, як «Одісей», біля якого й сталася бійка та від­відувачами якого й були її учасники. Як повідомила секретар селищної ради Людмила Цевух, виконкомом селищної ради цьому зак­ладу погоджено режим роботи з розрахунку до 23 години.

В.о. старости Прип’ятського старостинського округу селищної ради Іван Гінчук поцікавився, як іде слідство про підпал його гос­по­дарської будівлі, бо, як він розповів, результату роботи поліції він не бачить і по сьогодні. На це Віталій Мархальчук порадив звер­­­нутися до слідчого у цій справі, який надасть повну інфор­ма­цію. Друге питання, яке виникло в Івана Гінчука, чому в селі При­п’ять в день проведення випускного вечора, на якому було чимало приїжджих з сусідніх сіл та навіть району, не було працівника поліції. А Людмила Єрофєєва, депутат ради, начальник відділу освіти, мо­­лоді та спорту Шацької РДА, зазначила, що лист з графіком про­ведення випускних вечорів відділом був направлений на відділення поліції. То в чому причина – Віта­лій Мархальчук обіцяв з’ясу­вати.

Депутати також затвердили зміни до селищного бюджету на 2017 рік, про що інформувала Надія Дударчук, начальник – го­лов­ний бухгалтер відділу фінан­сово-господарського забезпе­чення. До­хідна частина селищ­ного бюджету збільшилася за рахунок податку на доходи фізичних осіб в сумі 166 тис. грн. Окрім того, надійшло 2 млн. грн. державної суб­венції, які передбачено на реконструкцію парку ім. Т.Шевченка (минулої сесії на це виділено 460 тис. грн. з се­­лищного бюджету). Кошти дохідної частини будуть спрямовані на утримання закладів освіти (56 тис. грн.), дитсадків (7,5 тис. грн.). З коштів, виділених на ремонт закладів освіти, 7 тис. грн. спря­мовано на закупівлю ві­деокамер у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Шацьк, аналогічна сума – на придбання обладнання для ка­бі­нету трудового навчання. 12 тис. грн. виділено на Мельниківську школу; 20 тис. грн. виділено Шацькій ДЮСШ на придбання весел, по­ду­шок та шланга для поливу; 30 тис. грн. – на проведення спортив­них змагань; 47,5 тис. грн. спря­мовано КП «Будинкоуправління».

Затвердили на сесії два Положення: перше – про відділ землев­по­ряд­кування, охорони навколишнього середовища та архітектур­но-бу­дівельного контролю, друге – про відділ організаційно-право­вого забезпечення селищної ради. Перший відділ сформовано у кі­лькості 5 чоловік, але зараз в штаті працює четверо: начальник від­ділу, головний спеціаліст та два спеціалісти-землевпорядники, які працюють в старостинських округах. Посада інспектора є ва­кант­ною. Секретар селищної ради Людмила Цевух також розповіла про завдання та повноваження відділу. В свою чергу Іван Коваль вис­ловив побажання, аби відділ не став просто земельним, а охоп­лював більшу сферу діяльності – контроль за стихійними сміттєз­валищами, архітектурно-будівельний контроль, бо в громаді таки є над чим працювати. Сергій Віннічук також висловив думку, що є пот­реба вводити в штат селищної ради інспектора з праці (такі по­­­сади вже вводять у свої штати деякі об’єднані територіальні гро­­мади), оскільки на території селищної ради чимало людей пра­цюють нелегально, без оформлення трудових угод, від чого селищ­ний бюджет втрачає чималі кошти від надходження ПДФО.

Традиційно на сесії розглянули запити від Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Декому депутати не погод­жували надання земельних ділянок під садівництво на підставі ч. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України (у зв’язку з невідповідністю Схеми планування території Шацької селищної ради). Ще чотир­над­цятьом жителям селищної ради, які просили виділити земельні ді­лянки під садівництво на території біля села Прип’ять, депутати дали згоду. Адже, як розповів Віктор Носуліч (один з тих, хто пре­тендує на земельну ділянку), на цій чималій площі планується виро­щу­вати кущі лохини та малини. Підтримав його й Іван Гінчук: «Якщо земля, яку люди хочуть взяти, ще рік-два побуде без обробітку, то за­росте лозами. Там і так чимала частина вже заросла, і треба вк­ласти чималі кошти, аби все довести до ладу. А якщо людина хоче займатися садівництвом – ми тільки за, будуть робочі місця міс­­цевим людям».

Вдруге не погодили депутати заяви від Шацького райСТ на узгод­ження місця розташування двох груп тимчасових споруд для про­вад­ження підприємницької діяльності на орендованій земельній ді­лянці біля ресторану «Голубі озера». Причина – судова справа між підприємством та селищною радою ще знаходиться в суді.

Чимало питань для обговорення накопичилося у депутатів після розгляду питань порядку денного сесії. Традиційне питання – за­вершення каналізування селища. Сергій Віннічук повідомив, що якщо найближчим часом прийдуть кошти з держбюджету та встигнуть провести тендер, то реалізовувати проект почнуть в кінці цього року. Якщо не вдасться – то наступного року на реалізацію проекту на­­дійдуть усі кошти з соцеконому, виділені на громаду.

Також селищний голова озвучив ще один проект, який би він хо­тів реалізувати в селищі, і просив депутатів висловити з цього приводу своє бачення. «Якщо проведемо реконструкцію парку ім. Т.Шевченка, то там буде новий дитячий майданчик. А на місці старого, що біля церкви, пропоную зробити спортивний майданчик, обго­родивши його високим сітковим парканом, заасфальтувати, зро­бити волейбольний та баскетбольний майданчики. Буду радий вис­лухати й інші пропозиції щодо реконструкції цієї території, як від депутатів, так і жи­телів громади», – розповів Сергій Віннічук. Де­пу­тати таку ініціативу підт­римали.

Також Сергій Віннічук повідомив ще одну новину: в Шацьку пла­нується змінити стоянку таксистів. Була організована зустріч ке­рів­ництва селищної ради та району, таксистів, проектантів, на яку приїжджав заступник начальника Служби автомобільних доріг області. Спільно домовилися, що стоянка таксистів буде розміщена від школи до бару «Заїжджий двір». Це буде зручно і так­систам, і людям, які приїжджають в Шацьк. В свою чергу до об­лаштування зу­пинки обіцяли фінансово долучитись таксисти, за­ли­шається лише виготовити проект.

Віта ШЕПЕЛЯ.