Головна Освіта «Дзвінка струна Лесиного слова»

«Дзвінка струна Лесиного слова»

5412

25 лютого в Україні відзна­чали 146-ту річницю з дня на­род­ження видатної української поетеси, культурної діячки Лесі Українки.

Літературно-мистецький за­хід під назвою «Дзвінка струна Лесиного слова» відбувся 24 лю­­того у Шацькій центральній ра­йонній бібліотеці. Захід був організований працівниками зак­ладу спільно з районною біб­ліотекою для дітей.

Ведучі заходу – працівники бібліотеки Ліліана Полінкевич та Людмила Мохнюк (на фото) роз­повіли гля­­дачам про дитин­ство Лесі, її батьків, котрі зігра­ли неабияку роль у формуванні світогляду та творчих талантів майбут­ньої поетеси. Так, пер­ший вірш «На­дія», який декла­мувала на за­ході Ангеліна Си­ротюк, був на­пи­саний Лесею у 9-річному віці та присвячений її тітці Олені Косач, котру ареш­тували та відправили на зас­лання.

Також ведучі нагадали про захоплення поетеси музикою, народною творчістю. Зокрема, музичними барвами були на­повнені більшість її поезій, і саме музиці та своєму улюбленому музичному інструменту – фор­тепіано – було присвячено чи­мало з них. Одну з цих поезій – «До мого фортепіано» – зачи­та­ла Валерія Наумич.

Оспівувала у своїх творах пое­теса й красу рідного краю, зок­рема, й Волині, де провела своє дитинство. Цій прекрасній порі присвятила вона вірші «Як дитиною бувало» (читала Вік­торія Забродоцька), «Мамо, іде вже зима» (читала Катерина Пор­ва), «Вишеньки-череше­нь­ки» (читала Ольга Лілякевич). Не­байдужими залишили гляда­чів заходу поезії Лесі Українки «Красо України, Подолля», «Тиша морська» та «Коли втомлюся я життям щоденним», які декла­мували Ангеліна Боярчук, Анна Сту­пак та Тетяна Кушнір.

Звучали на заході й україн­ська народна пісня «Вже сонце низе­нько» у виконанні тріо вик­ладачів Шацької дитячої музич­ної школи, «За лісами-горами» у виконанні Марії Шпак (Шацький РБК), пісня «Обе­ріг» у виконанні ансамблю «Квар­тет» Шацького РБК.

Віта ШЕПЕЛЯ.