Головна Освіта Її «Сповідь Мавки»

Її «Сповідь Мавки»

5124

21 і 22 лютого учні школи с. Пехи разом перегорнули сторінки книги жит­тя видатної україн­ської поетеси сві­тового масштабу – Лариси Косач – Лесі Ук­раїнки. Діти взя­ли ак­тивну уча­сть у про­ве­денні ви­хо­в­ного заходу «Без­смертна дочка Про­метея» і літера­тур­но-музичній ком­позиції «Ні, я жива! Я буду вічно жити», присвя­чені 146-ій річниці від дня на­родження пое­теси. Учні, читаючи пое­зії, розкрили її жит­тєве кредо, підкре­слили її незбориму жагу до волі та кра­си. До глибини душі зворушила «Спо­ві­дь Мавки», яку про­чи­тала Яна Пех, учениця 9 класу шко­ли. Взя­вши хо­роший старт у школі, Яна вибо­рола пере­могу спо­чатку в район­ному, а потім і в обласному кон­ку­рсі юних читців, присвя­че­них 146-ій річниці від дня на­род­ження Лесі Українки, впе­в­нено посівши ІІІ місце, – діли­ть­ся інформацією Руслана ПЕХ, вчитель україн­ської мови та літератури ЗОШ І-ІІ ст. с. Пехи.