Головна Інтерв'ю Якою повинна бути ідеальна жінка – мрії чоловіків

Якою повинна бути ідеальна жінка – мрії чоловіків

11674

З настанням весни чоловіча половина людства все більше «за­цик­люється» на жінках. Причин цього чимало, але основна з них – наближення свята жінок 8 березня. Тож якою повинна бути жінка, що для чоловіків є го­ловним у жіночому ха­рактері та яким є жіночий ідеал – за­питуємо у чоловіків.

Володимир НОСУЛІЧ, голова ра­йонної організації Української спілки ве­теранів Афганістану:

– Жінка, в першу чергу, має бути пос­тупливою, ставитись до чоловіка з розумінням. Узагалі між чоловіком і жінкою у сі­мей­них стосунках має бути взає­морозуміння, про любов і повагу – уже не кажу. Це не обго­во­рю­ється. Якою повинна бути іде­альна жінка? Зов­нішність для жінки важлива, але не головна. Для мене ідеальна жінка – пра­цьо­вита, справжня господиня, і обо­в’язково така, що ро­зуміє свого чоловіка.

Юрій МУХА, охоронник бази відпочинку:

– Головне в характері жінки для мене – поступливість. Буде піддатливою жінка – буде й лад у сім’ї. А якою повинна бути іде­а­ль­на жінка – одразу сказати важ­ко. Мабуть, повинна бути вірною, кохати свого чоловіка. От сказав чоловік іти на ри­боловлю – зна­чить, на риболовлю!

Микола Шевчукдиректор Ша­цько­го відділення НАСК «Оранта»:

– Ціную в жін­ках спокій, урівно­ва­женість і доб­роту. А ідеальна жінка для мене – це мама і моя дру­жина.

Микола ЗАБРО­ДО­­ЦЬ­КИЙ, водій відді­лення за­без­печення Шацького районного військово­го комі­сарі­ату:

– Які головні риси ха­рактеру в жінці? Це вір­ність. А ідеальна жін­ка для мене – моя дружина, з якою я вже одружений 15 років і яка подарувала мені двох синів.

Володимир Бащук, помічник на­родного депутата Степана Івахіва:

– Головні риси жі­но­чого характеру для мене – це ніж­ність, урівно­важе­ність, чарівність та внутрішня краса. А неідеальних жінок не буває.

Олександр ЧЕРЕВКО, нас­тоятель Свято-Мико­лаївського храму с. Пульмо:

– Що для мене є голов­ним у жіночому харак­те­рі? Гос­подь сотворив жін­ку із ребра чоловіка, і хо­че­ться, щоб во­на знахо­дила місце біля серця чоловіка. Щоб була бере­гинею домаш­ньо­го вогни­ща, ство­рю­вала домаш­ній затишок, ви­хову­вала дітей, була під­трим­кою для чоловіка, бо в цьому і проявляється жіноче щас­тя, її призна­чення. Зараз чоловічі гріхи стали бі­льш при­та­манні жінкам: тютюнокуріння, вжи­вання алко­голю, жінки воюють. Цього не повинно бути. Жін­ка має вірити в Бога, бути христи­ян­кою, мати християнські чесноти, не цуратися носити хустину, бо вона прикрашає жінку. Тоді у світі буде гармонія і любов. Але у порівнянні з жінками інших країн нашим українкам більш при­таманні ці чесноти. І це радує.

Володимир Дибель, генера­льний директор ТМО Любомль­ського і Шацького районів:

– Найперше, жінка має бути ніжною, привабливою (хоч прива­б­ливість жінки не завжди зале­жить від гарної зовнішності). У жінки має бути яскраво вираже­ний материнський інстинкт, во­на має бути берегинею сімейного вогнища, бо, як сказала одна моя знайома, чоловік – це непотрібна тварина в домі. Жінка повинна бути розкішною. А якщо у неї ще, як кажуть в народі, горить робота в руках, то вона буде прекрасною у всьому: і як мати, і як дружина, і як донька.

Микола МАРИГОДА, дирек­тор НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники:

– Для мене головними ри­са­ми жіночого характеру є доб­ро­та та людяність. А стосов­но ідеальної жінки – то для ме­не неідеальних жінок немає. Це ми, чоловіки, порівняно з жінками, є недосконалими та неідеальними.

Віта ШЕПЕЛЯ.