Головна Освіта Перемога на обласному рівні

Перемога на обласному рівні

2914

Волинський Центр нау­ко­во-технічної творчості учні­в­ської мо­лоді гос­тин­но зібрав з усіх куточків обла­с­ті талановитих дітей, ро­боти яких були відзначені на конкурсі «Ря­­ту­ва­ль­ни­ки очима ді­тей».

В числі за­прошених ви­я­вилися вихо­ванка гуртка Шацького Будинку дитячої та юнацької творчості «Ми малюємо світ», учениця НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники  Вікторія Приставка та її керівник Ірина Вензловська. Вікторію нагоро­дили грамотою управління державної служби з надзви­чай­них ситуацій України у Волинський області та упра­вління освіти і науки Волинської ОДА за перемогу в номінації «Малюнок», а Ірині Вензлов­ській – оголошено подяку управління освіти і науки Волинської ОДА. Крім цього, Вікторії вручили корисний для мистецтва пода­рунок. Церемонія наго­родження цікаво переплелася з висо­кохудожніми вокальними но­мерами та презентаціями гурт­ківців.

Приємно, що шацький заклад вдруге бере участь в такому конкурсі, і вдруге маємо пере­можця обласного рівня. Ірина Вензловська як справжній про­фесіонал майстерно передає свої мистецькі знання та вміння дітям.

Наш кор.

На фото: Ірина Вензловська та Вік­торія Приставка – гор­дість Будинку дитячої та юна­цької творчості.