Головна Освіта В Ша­цьку було проведене свято «Бар­ви осе­ні»

В Ша­цьку було проведене свято «Бар­ви осе­ні»

2461

Понад нашим гаєм у висо­чи­ні осінь пропливає в золотім човні. Засипає равлики в листі на землі, і летять журавлики в го­лубій імлі.

(Борис Списаренко)

Саме цієї чудової пори, 19 ве­­ресня, у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Ша­цьк було проведене свято «Бар­ви осе­ні», в якому взяли участь учні 2-11 класів. Вихованці спі­льно з класними керівниками та  кла­со­во­дами підготували цікаві композиції на різну тематику. Тут можна було побачити гарне­нь­ких їжачків, незвичайні калоші, українське село, казкові карети. Приємно те, що було дуже ба­гато робіт на­ціо­нального та пат­ріотичного характеру: компо­зи­ції «І розквітла Ук­раїна», «Укра­ї­ночка»,  «Краса Волині», «Герб», «Україна – єдина краї­на», «Фе­нікс», «Цвітуча Україна».

Оцінювало учнівську май­с­терність журі у скла­ді Людмили Єро­фє­євої, Валерія Шеме­тила, Лідії Підопри­гори, Ма­рії Шев­чук та Тетя­ни Се­менюк.

Перше місце се­ред 1-4 класів отримав 2-А клас (ком­по­зиція «І розквітла Україна», класовод Лідія Ми­ха­­­­ль­чук) (на фото); друге міс­це отри­мав 2-Б клас (ком­­­позиція «Украї­ноч­ка», кла­совод Сві­т­лана Артимук); третє міс­це розділили 3-А клас (ком­поз­иція «Краса Волині», класо­вод Ма­рія Герман) і 4-Б клас (ком­позиція «Ка­ло­ші», класовод Ла­риса Гінайло).

Перше місце се­ред 5-11 кла­сів отри­мав 7-А клас з ком­по­­зицією «По лісочку навпрошки біжать на свято їжачки» (клас­ний керів­ник Ольга Маркович); друге місце розділили 5-А клас за компо­зицію «Чарів­ний гар­буз» (клас­ний ке­рів­ник Ольга Кропивник) і 8-Б клас за компо­зицію «Укра­їнське село» (клас­ний керівник Віта Сулім). Третє місце отримав 9-А клас за ком­позицію «Герб» (класний керів­ник Віра Ро­манюк).

Переможці конкурсу були на­городжені грамотами, обе­ре­га­ми та іконками, – інформує Міні­стерство інформації УР СПРУТ ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк.