Головна Освіта В Шацькому районі знову заговорили про функціонування шкіл

В Шацькому районі знову заговорили про функціонування шкіл

3313

12 січня 2016 року наказом Міністерства освіти і науки України затверджено Положення «Про індивідуальну форму навчання в за­гальноосвітніх навчальних закладах». Відповідно до цього По­ложення, навчання у тих класах, де менше 5 дітей, має відбу­ва­тися вдома.

Цей наказ Міністерства освіти і збурив батьків та вчителів чи не більшості малих сільських населених пунктів району. Щойно вщухли пристрасті навколо призупинення діяльності школи в с. Затишшя, де батьки також зіткнулися з проблемою індивідуального навчання учнів початкових класів, як три школи територіальної громади – сіл Положево, Пехи та Самійличі – опинилися в тій же ситуації. В цих школах для повноцінного навчання у деяких класах не вистачає по декілька учнів, тож і діти, відповідно до наказу, мають навчатися індивідуально: учні 1-4 класів матимуть по 5 годин на тиждень вдома, учні 5-9 класів – по 8 годин на тиждень на кожного учня. Тож з цією проблемою до керівників району та начальника відділу освіти й звернулися директори трьох шкіл та батьки, які протестують проти такої форми навчання. 

Аби поспілкуватися з жителями сіл, була організована зустріч головою районної ради Сергієм Карпуком, заступником голови райдержадміністрації Сергієм Кужелем, начальником відділу освіти та молоді Анатолієм Пехом, до якого залучалися голови профільних комісій районної ради Роман Вензловський та Олексій Писачук. В усіх трьох селах батьки та вчителі зверталися зі спільною проблемою: як організувати повноцінне навчання дітей із малокомплектних класів, бо ж індивідуальна форма навчання, переконані батьки, не дасть необхідних знань дітям. А головне, як пояснити дітям-першокласникам, що вони не підуть 1 вересня до школи, а будуть навчатися вдома?

В усіх селах у батьків було дуже багато емоцій, сліз та зви­нувачень на адресу керівників району та начальника відділу освіти і молоді, що заважало знайти оптимальний варіант вирішення проб­леми.

За словами Анатолія Пеха, питання оптимізації навчальних закладів стосується багатьох шкіл району. Хоч оптимізувати школи ко­­лиш­ньої Самійличівської ради не планували і не планується, проте жителі трьох сіл мають домовитися між собою про спільний ва­ріант вирішення проблеми, інакше будь-яке рішення влади буде марним. Сьогодні держава для учнів малокомплектних класів пропонує лише два варіанти: навчання на дому (а це, як відомо, не мож­на назвати повноцінним навчальним процесом) або переве­дення дітей до найближчої школи відповідно за заявами батьків. От у цьому й постає основна дилема для батьків: у селі Положево батьки згідні, аби їхніх дітей возили на навчання до Шацької школи, в селі Пехи дехто з батьків схильний до навчання дітей у с. Кру­шинець Любомльського району, яке розташоване чи не найближче – всього за 4 км, а в селі Самійличі хочуть зберегти функціонування усіх класів, та для цього їм не вистачає семи учнів у класах по­чат­­кової школи та двох – у 5-9 класах.

Найоптимальнішим варіантом для трьох шкіл та бюджету ра­йону, як зазначив Сергій Карпук, була б оптимізація трьох нав­ча­льних закладів та переведення дітей на навчання в одну зі шкіл. В та­кому разі для підвезення дітей можна було б організувати ав­то­бус, працевлаштувати вчителів. Але спільної мови в цьому питанні ніяк не можуть знайти батьки учнів, які кажуть лише одне: чому ми повинні йти в ту чи іншу школу, нехай вони до нас ідуть, у нас кращі умови навчання, ніж у них. Окрім того, в жодній із трьох шкіл немає належної матеріально-технічної бази для орга­нізації нав­чального процесу для такої кількості учнів (хоч там і за­вер­шуються ремонтні роботи), оскільки однією з умов оптимізації є переведення дітей у кращі(!) умови. Як зазначив на зустрічах в.о. старости Олек­сандр Кусько, таким підходом до реорганізації освіт­ніх зак­ладів держава тільки ламає через коліно усе те хороше, що нап­ра­цьовано було десятиліттями. Лише створивши належні умо­ви для навчання (відремонтувати школи чи побудувати їх, зробити нор­ма­льні дороги та забезпечити транспортом), міністри мали б про­водити реформу в освіті. На жаль, сьогодні маємо те, що маємо: і ре­форму треба проводити, але як – думайте самі.

Наступного дня, 17 серпня, відбулося засідання двох профіль­них комісій районної ради, в яких взяли участь заступники голови Шацької РДА Сергій Сидорук та Сергій Кужель, директори шкіл, батьки учнів. Довго обговорювали різноманітні варіанти організації навчання у школах сіл Самійличі, Положево та Пехи. Батьки одно­значно висловлювалися проти індивідуального навчання, яке має відбуватися вдома. Свою думку висловив й голова профільної ко­місії районної ради з питань охорони здоров’я, культури, освіти, духовності, соціального захисту населення, туризму, фізичної ку­ль­тури та спорту Роман Вензловський: «Під час зустрічей зрозу­мів, що закон недосконалий, він не для наших сіл. А якщо сім’я не має можливості забезпечити вільну кімнату вдома для занять вчи­телем з дитиною, бо в сільських родинах трапляються різні ситу­ації: чи вільного місця немає в хаті або чоловік напідпитку, чи то хворий лежачий вдома або хворий на туберкульоз. Чи пого­ди­ть­ся вчитель іти в такі родини? Та й чи готова родина щодня при­­й­­мати вчителя у себе вдома?» У депутата районної ради Наталії Новікової виникло питання, чому саме тепер, за два тижні до по­чатку нового навчального року, виникло питання про органі­за­цію індивідуального навчання, коли постанова набула чинності ще в лютому?

Відповідно до законодавства, малокомплектні школи (школи І-ІІ ступенів, кількість учнів в яких менше 25) будуть фінансуватися не з державного, а місцевих бюджетів. Та чи захочуть селищна та сільські ради фінансувати їх і як довго? Виходом із ситуації могла б стати добудова третьої черги Шацької ЗОШ І-ІІІ ст., кошторисна вартість якої відповідно до розробленого проекту становить 16 млн. грн.  Але це будівництво може розтягнутися мінімум на два роки.

Як підсумував Сергій Карпук, навчальні заклади Самійличівської сільської ради не готові до оптимізації, оскільки немає реальних можливостей виконати норми закону (відсутність нормального при­міщення школи, автобуса, відповідно – неможливо організувати довезення). Вчителі та батьки учнів цих навчальних закладів будуть писати звернення, просити підтримати його у  голів районної та обласних рад, керівників області, скерувавши до Верховної Ради та Кабінету Міністрів, з проханням відтермінувати дію поло­ження про індивідуальне навчання, оскільки реально виконати усі норми з оптимізації навчальних закладів немає можливості.

Поки що діти малокомплектних класів із трьох шкіл таки будуть навчатися за індивідуальним планом, натомість можуть прово­дити в школі різноманітні гуртки уже після завершення навчання. На такі умови після тригодинних обговорень погодилися батьки та вчителі. Бо як пояснити дітям початкових класів, особливо пер­­шокласникам, які з нетерпінням чекали дня, коли для них про­лунає перший дзвінок, що з 1 вересня у школу їм – зась, бо державні мужі так вирішили? Створюється враження, що держава, нама­гаючись нашвидкуруч провести реформи, спхнула усі проб­леми на плечі районної та місцевої влади, натомість запропону­вавши їм свою підтримку лише … у придбанні шкільних автобусів, і то на умові співфінансування, що комплексно не допомагає ви­рішити усі проблеми. Та й автобуси, які обіцяли до початку нав­чального року, будуть лише наприкінці вересня (областю уже про­ведені тендери, чекають на поставки транспорту). Добре, що у відділу освіти та молоді Шацької РДА є мож­ли­вість власними силами орга­нізувати підвіз учнів із с. Затишшя до школи в с. Мель­ники, ба­тьки яких погодилися на призупинення діяльності нав­ча­льного закладу.

Виносилось на обговорення комісії й питання про перспективу створення опорних шкіл в навчальних закладах району. Поки що планується на території району створення двох опорних шкіл – в с. Пульмо та у Шацьку. Відповідно філіями Шацької ЗОШ І-ІІІ ст. можуть стати навчальні заклади сіл Положево, Пехи, Самійличі та ЗОШ І-ІІ ст. смт Шацьк. Надати докладну інформацію про перспективи, які очікуються від такого кроку, найближчим часом має відділ освіти і молоді Шацької РДА.

Віта Шепеля.