Головна Освіта У школах Шацького району навчаються «золоті» та «срібні» учні

У школах Шацького району навчаються «золоті» та «срібні» учні

3772

Кожна школа району гордиться своїми випускниками, та чи не найбільше пишається тими учнями, котрі протягом усього періоду навчання своїми вагомими успіхами щороку підтверджували право на здобуття найвищих нагород – називатися золотими та срібними медалістами. У кожного з них попереду – незвідані стежини життя, сповнені новими відкриттями, злетами та успіхом. Віримо, що сьогоднішні медалісти знайдуть свій шлях, зуміють повністю реалізуватися у житті, втілити свої мрії в реа­льність. Та ніколи не забуватимуть стіни рідної школи, вчителів, що дали основу, міцне підґрунтя для подальших успішних звершень на благо рідного краю.

Щороку після завершення навчального процесу знайомимо читачів газети із медалістами, на яких покладаються чи не найбільші надії. Тож хто вони, сьогоднішні розумники і ро­зумниці?

Семеро медалістів має ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк

Дударчук Вікторія Вікторівна (зо­ло­та медаль) – творча і обдарована дівчина, має високий рівень знань з усіх пред­метів, надзвичайно наполеглива у нав­чанні. Незмінна ведуча шкільних і ра­йонних урочистих заходів, була ста­ростою класу, членом шкільного само­врядування. Вона – комунікабельна, ці­леспрямована, завжди готова прийти на допомогу, має хороші організаторські здібності.

Гірич Катерина Вікторівна за роки навчання також здобула золоту медаль. Має здібності у вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу. Над­звичайно старанна і наполеглива, пос­тійно працює над самовдосконаленням, розширенням кругозору. Має різно­сто­ронні інтереси, але найбільше захоп­люється музикою, спортом, вивченням англійської мови.

Глибокі й міцні знання з усіх пред­метів продемонструвала за роки нав­чання Мельник Ніна Володими­рівна (золота медаль) – всебічно розвинута дівчина, переможець шкі­льних, район­них та учасник обласних олімпіад з хімії та біології. Ніна має нахил до вивчення предметів при­родничо-математичного циклу. Над­звичайно старанна і від­повідальна.

Високими розумовими здіб­нос­тями не переставав дивувати Гуменюк Павло Андрійович (срібний медаль) – переможець шкі­льних і районних олімпіад з ма­тематики, інформатики, астро­номії, фізики, хімії, економіки. Призер (ІІІ місце) обласного туру Всеукра­їн­сь­кої олімпіади з математики. Павло цілеспрямований, ерудо­ва­ний, впев­нений в собі, вміє дося­гати поставленої мети. Досконало во­лодіє комп’ютерними техноло­гіями.

Гаврось Павло Ярославович є срібним медалістом. Старанний, наполегливий, розумний, має добре розвинуте логічне мис­лен­ня. Багато займається самостійно і додатково. Павло незмінний ве­дучий шкільних і районних уро­чистих заходів. Улюблений пред­мет – математика. Чудово володіє комп’ютерними технологіями.

Гінайло Богдана Михайлівна (срібна медаль) – творча і обдарована дів­чина, учасниця шкільних, районних олімпіад. Має здібності у вивченні пред­метів природничого циклу. Завжди уваж­на, зосереджена, допитлива, напо­лег­лива, активна в позакласній роботі. То­вариська, комунікабельна, ціле­спря­мована, завжди готова прийти на до­помогу.

Світязька школа має двох золотих медалістів

Одна з них – Бобилева Богдана Сергіївна. Богдана – розумна, пра­цьовита, щедра, вихована дівчина. Має веселу вдачу і творчу натуру, завжди в центрі подій школи та класу. Була членом шкільної екологічної агітбригади «Джерело». У складі баскетбольної ко­манди на спор­тивних змаганнях захи­щала честь школи та району. Учасниця Малої Академії Наук, шкільних та ра­йонних олімпіад. Неодноразово брала участь у шкі­льних, районних та обла­сних конкур­сах з образотворчого мис­тецтва. Художник школи. Учень року-2014. Нагороджена грамотами, подя­ками та сертифікатами. Життя для неї – це початок нового, і воно є без­цінним. Сьогодні вона мріє про вищу освіту, хорошу роботу, вірних друзів та сім’ю.

Високий рівень знань з усіх предметів має Штемпель Оксана Анатоліївна. Оксана –  принципова, розумна, має хо­роше логічне мислення, напо­леглива у роботі та навчанні. Має хорошу пам’ять та інте­лектуальні здібності. Впевнено крокує життєвою стежкою. Стри­­мана, врівноважена, терпляча. Активна учасниця шкільного жит­тя. Брала участь і здобу­вала перемоги у шкільних, районних та обласних олімпіадах з математики, фізики, української мови та літератури, різних кон­курсах. Учень року-2012, учень року-2013. Учасниця Малої Академії Наук. Нагороджена грамотами та сертифікатами. Життя для неї – це найбільший дар, який отримала людина. Мріє про хороший виш, і просто бути щасливою.

Двома срібними медалістами  цьогоріч пишається Піщанська школа

Мегель Тетяна Петрівна, успішно склавши усі іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, підтвердила право на срібло у навчанні. Відповідальна, старанна учениця, учасниця і призер ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з біології, історії, російської мови. Творча, активна учасниця фольклорного колек­тиву та екологічної агітбригади. Хороший декламатор. Міністр освіти шкільного парламенту. Захоплюється музикою, гар­но грає на баяні, креативна, «генератор» цікавих ідей. Мріє стати студенткою Луць­кого національного технічного універ­ситету (факультет бізнесу).

Королюк Наталія Валеріївна – наполеглива, старанна учениця, очолю­вала шкільний парламент, була його пре­зидентом. Учасниця і призер ІІ етапу Все­українських предметних олімпіад з правознавства та української мови. Актив­на учасниця художньої самоді­яль­ності. Переможець конкурсу декла­ма­торів творів Лесі Українки. Мріє стати студенткою Луцького національного технічного університету.

Успіхів вам всім у житті!

Віта ШЕПЕЛЯ.