Головна Освіта Все, що бере старт на шацькій землі, має право довго жити

Все, що бере старт на шацькій землі, має право довго жити

2881

На сьогодні інформаційні технології посідають пріоритетні позиції в усіх сферах життя. Визнаючи, що комп’ютер є новим потужним засобом для інтелектуального розвитку, необхідно пам’ятати, що його використання потребує детальної організації і підготовки. Психологічна готовність до життя в інформаційному суспільстві, початкова комп’ютерна грамотність, культура використання персонального комп’ютера як засобу вирішення завдань стають необхідними кожному, незалежно від професії.

Саме з метою підвищення ефективності отримання та використання інформації процес інформатизації впроваджується і в освіту. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що дає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.

В Україні вже є області, які започаткували використання комп’ютерних програм і в організації дошкільного навчально-виховного процесу. Обласний семінар-нарада спеціалістів з питань дошкільної освіти та інформаційно-комунікаційних технологій «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінський процес дошкільних навчальних закладів», який відбувся на базі оздоровчого табору «Супутник», став першим кроком для впровадження ІКТ і в нашу область. «Наше управління запросило людей, які вже мають ці пілотні програми і навчатимуть представників з усіх районів Волині, – повідомила перед початком роботи семінару Ольга Богданович, начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти обласного управління освіти. – Адже використання ІКТ полегшить процес отримання та обробки інформації. Ведення документації в електронному варіанті, її зберігання в друкованому вигляді зекономить час та сприятиме підвищенню якості її обробки. Підключення до мережі Інтернет дасть можливість своєчасно отримувати інформацію від управління освіти, реагувати відповідно до її змісту, надасть змогу підтримувати контакт з іншими дошкільними закладами, підвищувати рівень оперативності у роботі із вхідною документацією. Процес взаємодії освітніх установ стане двостороннім, і ми зможемо вільно ділитися власним досвідом з іншими дошкільними закладами та вивчати їх досвід.

Завдяки можливості використання ІКТ завідувач матиме змогу вести в електронному вигляді  картотеку аналізу занять та режимних моментів, вести облік та контролювати забезпечення адміністративно-господарської роботи ДНЗ, що дасть змогу підвищувати ефективність організації навчально-виховного процесу, планування, координування та  контролю роботи педагогічних та інших працівників ДНЗ. Ведення обліку кількості вихованців в електронному вигляді дозволить більш досконало  та систематично корегувати дані, вести облік руху дітей.     

За наявності комунікаційних технологій в дошкільному закладі підвищиться і ефективність роботи вихователя-методиста щодо здійснення методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Значною мірою полегшиться робота завідувача господарства щодо керування господарською діяльність ДНЗ, що підвищить рівень ефективності виконання завдань. Завідувачем господарства в електронному вигляді вестиметься облік прийому матеріальних цінностей, майна, меблів, інвентарю, присвоєння інвентарного номеру, підрахунок витрат електроенергії, води, тепла, мийних засобів, що підвищить ефективність контролю використання ресурсів та сприятиме економії тощо.

Таким чином впровадження ІКТ у сферу управлінської діяльності ДНЗ в значній мірі зекономить час для більш якісної роботи, надасть змогу підтримувати систематичність у виданні наказів місцевого значення, передачі інформації до органів управління освіти, їх зберігання в естетичному вигляді».

В роботі семінару брали участь по три представники з кожного району – методист із дошкілля, відповідальний за комп’ютеризацію і завідуючий дошкільного закладу. Анатолій Павлей, начальник відділу освіти Шацької РДА, ознайомив присутніх зі станом освіти в районі, її мережею. Побажав усім плідної праці, збагачення досвідом, який отримуватимуть під час роботи в секціях. Сергій Пархонюк, заступник голови Шацької РДА, та Людмила Єрофєєва, заступник голови Шацької районної ради, теж привітали учасників семінару на шацькій землі і побажали хорошого почину для доброї справи.

Загалом в семінарі було пов’язано два напрямки роботи – презентація продуктів компанії «Нові знання» (компанія «Нові знання» – провідна компанія на ринку програмного та інформаційного забезпечення у сфері освіти України) для дошкільної освіти, під час якої технічним координатором проекту по Волинській області Андрієм Руденком було роз’яснено нові правила подання естетичних звітів ЗОШ та управліннями відділів освіти, а також ознайомлення з інформаційною системою управління освітою (ІСУО), яка зараз запроваджується і з жовтня буде працювати.

Довідка. ІСУО включає набір засобів та інструментів, призначених для автоматизації управлінської діяльності органів управління освітою всіх рівнів, загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів. Система дозволяє створити єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти. Одночасно вирішується проблема забезпечення органів управління освітою повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність навчальних закладів, що дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні, ефективніше планувати витрати бюджетів всіх рівнів в рамках реалізації освітянських програм, раціонально та обґрунтовано корегувати напрями для подальшого розвитку освіти як окремих регіонів, так і держави в цілому, а з іншого боку – забезпечувати відповідний рівень контролю за діяльністю навчальних закладів.

Комплекс побудовано з використанням дворівневої архітектури. В навчальних закладах встановлюється спеціальне програмне забезпечення, яке працює автономно з використанням сучасних клієнт-серверних технологій і одночасно потрібна інформація за допомогою спеціальної служби обміну передається на WEB-сервер. Доступ до нього для користувачів може бути організовано через будь-який сучасний браузер. Завдяки такій архітектурі Комплекс надає можливість ведення баз даних в навчальних закладах та органах управління освітою без постійного доступу до мережі Інтернет з подальшим доповненням внесених даних до регіональної бази та ЄДЕБО.

За допомогою модулю «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьки можуть через мережу Інтернет записати дитину до дитячого садочка, а уповноважені особи районного або міського відділу освіту проконтролювати чергу та виписати напрям в обраний дошкільний навчальний заклад.

«Електронна атестація педагогічних працівників» – це система заходів та інструментів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх діяльності, дозволяє визначати відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, наразі присвоїти їм відповідну кваліфікаційну категорію, педагогічне звання.

При цьому користувачі отримують доступ до потрібних даних як локально, так і через мережу Інтернет. Об’єм даних, якими може оперувати кожен з користувачів, визначається в залежності від прав, наданих адміністраторами Комплексу та кураторами відповідних органів управління освітою. При користуванні WEB-порталом без авторизації доступна лише публічна інформація. При авторизованому доступі уповноважені особи отримують детальну інформацію згідно зі своїми правами у системі.

Робота обласного семінару водночас перепліталася і з відпочинковою частиною, яка включала ряд екскурсій привабливими місцями Шацького району, концертну програму. Це давало змогу учасникам відволіктись від основної частини і отримати позитивні емоції.

Ліана МИСЮРИНА.