Головна Політика Голова Шацької се­лищної ради побував у ні­ме­цькому місті Кельн на семі­нарі голів...

Голова Шацької се­лищної ради побував у ні­ме­цькому місті Кельн на семі­нарі голів територіальних гро­мад

3247

Протягом трьох днів – 18-20 вересня – голова Шацької се­лищної ради Сергій Віннічук ра­зом із проектним менеджером Андрієм Сичуком побував у ні­ме­цькому місті Кельн на семі­нарі голів територіальних гро­мад та голів муніципалітетів з різних країн світу під назвою «Ме­ханізми фінансування муні­ципальних санітарно-гігієнічних послуг – забезпечення стабі­ль­ності надання послуг та місце­вої інфраструктури».

Шацька селищна рада стала однією з чотирьох громад Ук­раїни, які були відібрані для участі у заході. Так, окрім пред­с­тавників Шацької ОТГ, з Ук­раїни в Німеччині вчилися та пе­реймали досвід голови терито­ріа­льних громад з Чернігівської, Дніпропетровської та Запорі­зької областей. Разом із україн­цями участь у заході брали пред­ставники громад та мери міст-мільйонників з Китаю, Ні­меч­чини, Брази­лії, Палестини, Марокко, Боснії та Герцеговини.

Усі учасники, як розповідає Сергій Віннічук, були розділені на чотири групи. Шачани пра­цювали в групі під назвою «Фі­нан­сування інфраструктури уп­равління каналізаційними відхо­дами». Окрім того, участь у зуст­річах брали керівники вели­ких сміттєпереробних заводів та компаній, котрі займаються переробкою каналізаційних від­ходів, науковці-екологи, предс­тав­ники фондів, котрі надають гранти.

В рамках зустрічі Сергій Вінні­чук виступив з доповіддю, в якій розповів про реалізацію проекту з каналізування в Ша­цьку, запровадження розділь­ного сміття. А для керівників громад стала корисною інфор­мація про те, в яких проектах можна брати участь, як їх пи­сати, у якій сфері. Як зазначив Сергій Миколайович, для ук­раїн­ських громад ця співпраця може бути надзвичайно вигід­ною, оскільки, за умовами проек­тів, один з його учасників має бути представником країн Євро­союзу, а інший – ні.

Побували на заводах з пере­робки сміття, які знаходяться поб­лизу Кельна, на заводі з сор­тування та переробки побутової техніки та меблів. «Для нас це щось нове, бо ми завжди звикли викидати зіпсовану побутову техніку на смітник разом з іншим непотребом. Там такого немає», – розповідає голова Шацької се­лищної ради.

Пізнавальною була екскурсія на сміттєспалювальний завод, на який привозять рештки сміття після сортувального заводу. «Сміття спалюють, а за рахунок цього отримують тепло та енер­гію і забезпечують місто гарячою водою та електроенергією. За­ли­шок енергії навіть продають місту. Побували й на очисних спо­рудах, де використовують не тільки аеробний спосіб очис­тки води (той же, що і на очисних в Шацьку), а й закритий спосіб. Очищену воду спускають у річку, це є безпечно для навколиш­нього середовища. А відходи пе­реробляють та використовують як біодобрива. В цьому плані європейські міста пішли дуже далеко», – говорить мій співроз­мов­ник.

Цей захід став гарною наго­дою для залучення партнерів до співпраці з Шацькою селищною радою, зокрема, німецьких, озна­йомлення з кращими практиками у сфері фінансування та утри­мання інфраструктури зі збору та переробки відходів. Резуль­татом такої поїздки, як зазначив Сергій Віннічук, має стати напи­сання проектів, які будуть реа­лі­зо­вуватись за кошти Євро­сою­зу.

Віта ШЕПЕЛЯ