Головна Політика Народний депутат України побував у селах Шацького району

Народний депутат України побував у селах Шацького району

3055

7 липня народний депутат України Степан Івахів побував з візитами у трьох селах Ша­ць­кого району. Він, як і обіцяв, що­року особисто навідується у кожну сільську раду 21 вибор­чого округу, де звітує перед жи­те­лями про свою депутатську діяльність. Цього разу нардеп по­бував на територіях Прип’ят­ської, Світязької та Грабівської сільських рад. Зважаючи на ситуацію в країні, перше питання, яке хвилювало людей на зустрічах, по­в’я­зане з забезпеченням мобі­лі­зованих солдат, які служать на Сході, бро­нежилетами, касками, фор­мою, надання їм іншої гуманітарної до­помоги.

– З розвитку подій бачимо, що сьогодні терористи залишилися сам на сам з українською армією, бо Росія відмовилася від підт­рим­ки своїх на Сході, – каже Степан Івахів. – Є надія, що все це скоро закінчиться. Наша ж армія сьогодні тримається на силах на­ших людей, на патріотизмі наших синів. Я щотижня зустрічаюся з бійцями, що там служать, спілкуюся, надаю гуманітарну допомогу ра­зом з депутатами Ігорем Єремеєвим та Сергієм Мартиняком, за­по­чаткувавши акцію «Збережи життя солдату». На це вже ви­діл­ено 7 млн. грн.

Також депутатом перед військкоматом та прокуратурою пору­шу­валося питання неправомірності набору мобілізованих, яких за­бирали, не зважаючи ні на сімейний стан, здоров’я, інші поважні при­чини. Таким чином вдалося повернути додому 138 незаконно мо­білізованих чоловіків. Не оминув у своєму виступі й теми забез­пе­чення армії за державний кошт. Таке зволікання, на думку Сте­пана Івахіва, пов’язане з неузгодженістю військових закупівель, бю­рок­ратичною тяганиною аж у 5 міністерствах, дозвіл яких пот­рі­бен для проведення тендерів на закупівлю. Аби забезпечити од­ного солдата усією амуніцією, потрібно 12 тис. грн. Проте проб­лема не лише у забезпеченні, а й у виробникові. Сьогодні лише один завод виробляє якісні плас­тини 4 класу захисту для броне­жи­летів, проте нещодавно ук­раїн­ським винахідникам вда­лося винайти новий сплав, який також є міцним. Степан Івахів поо­біцяв, що за тиждень хлоп­ці з 21 виборчого округу, які вою­ють на Сході, от­римають броне­жилети. Проте часто в зоні бо­йових дій дово­диться забезпе­чувати й інших бійців, які пере­бувають на передовій. З про­ханням надати їм броне­жи­лети звернулися до Степана Івахіва при­кордонники відділу «Піща», оскільки кожного тижня певна кіль­кість прикордонників від­бувають служити на Схід України. Були і звер­нення до депутата щодо тривалості термінів служби мобілі­зо­ваних, адже більшість із них уже три місяці без жодних відпусток пе­ребувають в зоні АТО.

Що ж стосується проведення виборів до Верховної Ради, то, як сказав Степан Петрович, вони обов’язково повинні бути, адже діюча Верховна Рада уже достатньо себе заплямувала. Проте да­ту їх проведення потрібно призначати виважено, зважаючи на си­туацію в країні.

З проханням про можливість внесення деяких змін до закону України «Про міліцію» звернувся до нардепа Анатолій Оксентюк, начальник Шацького РВ УМВС. Володимир Захарко, директор ШНПП, цікавився, чи буде в районі сміттєвоз, який уже мав прибути в розпорядження парку.

Не з порожніми руками приїхав депутат до жителів с. Підманове. Так, він вручив подарунок молодій ба­гатодітній сім’ї Артимуків, де виховується п’ятеро ді­тей, а місцева школа отримала нову класну дошку. Як він зазначив, проекти по соціальних закладах фондом «Пат­ріоти Волині» будуть втілюватися й надалі, і одни­м з пунктів такої програми є забезпечення шкіл енергоо­щад­ними вікнами та класними дошками. Олена Гера­си­мук, директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Підманове, звернулася з проханням вкотре допомогти їхній школі – посприяти фі­нансово у будівництві внутрішніх туалетів. Народ­ний депутат погодився заку­пити усі необхідні мате­ріали, якщо громада проде­монст­рує організованість та виконає усі необхідні ро­боти.

Голова Світязької сільської ради Микола Цвид укот­ре порушив проблему пришкільного інтернату в селі Сві­тязь, який у 2003 році був переданий Державній при­кор­донній службі для створення в ньому прикордонної ко­мендатури «Шацьк». Він надав клопотання Світязької те­риторіальної громади про повернення даного примі­щення в комунальну власність для реконструкції його в дошкільний навчальний заклад. Степан Петрович пояс­нив, що в даній ситуації існує можливість викупу інтернату за ба­лансовою вартістю. Він пообіцяв посприяти у ви­рі­шенні цього питання як законодавчо, так і фінансово.

Турбувало жителів с. Підманове питання підключення нового житлового кварталу в селі до ліній електропередач, за що потрібно кожному власнику будинку викласти кругленьку суму. Як відповів народний депутат, є два виходи з такої ситуації: або люди будуть чекати прийняття нового, більш лояльного законодавства в цьому питанні, або, не чекаючи, організовуватимуться в кооператив, і на співфінансуванні з благодійним фондом «Патріоти Волині» бу­дуть підключати будинки до ліній електропередач.

Віта ШЕПЕЛЯ.