Головна Свято З Днем Незалежності Україну привітали вихованці дитсадків

З Днем Незалежності Україну привітали вихованці дитсадків

2716

День Незалежності – чи не найважливіше і знакове свято для кожного громадянина нашої держави, ставитись до якого потрібно з особливою шаною. Саме цього потрібно навчати ді­тей ще змалку, аби вони в май­бутньому стали справж­ні­ми патріотами своєї країни. Низка святкових заходів відбулася у дошкільних навчальних закла­дах району, де маленькі патріо­ти вітали Україну з днем народ­ження, яке щороку втілюється у День Незалежності.

Вітали Україну з державним святом вихованці групи «Со­нечко» на чолі з ви­хователем Сві­т­ланою Сухе­ць­кою та му­зич­ним керівником Антоніною Са­кевич. У свят­ко­во прикра­ше­ному залі поряд із народними сим­­волами України – виши­ти­ми рушниками – чільне місце зай­няли й національні сим­воли – жовто-блакитний стяг та гер­б-тризуб. А розпо­чався святко­вий захід з гімну України «Ще не вмерла Ук­раїна», який вико­нали вихованці групи «Со­неч­ко». Тема­тична розвага до Дня Не­залежності була на­сичена різнома­ніт­ними ці­кавими конкур­сами: маленькі козаки й ко­зачки, одягнуті у на­ціо­нальні костюми, зма­га­лися у майстерності роз­бивати мури була­вою, варили куліш та де­монст­рували вміння ска­­кати на коні, а дів­чатка з віночком визна­чали найспритнішу ко­манду.

Також дітки читали вірші про Україну, рідну землю, а вихователь роз­­­повіла про державні символи України – гімн, герб та прапор. Дитячим дзвінко­голо­ссям була наповнена зала від пісень про рідний край у вико­нанні Діани Гурко та  маленьких козачат – відвідувачів гру­пи «Сонечко».

Вони, хоча поки що маленькі, але теж українці – це ст­­вер­джували у своїх піс­нях та вір­шах. Во­ни знають та з під­не­сенням вико­ну­ють державний гімн, зна­ють усі сим­воли своєї Батьків­щини і дуже її люб­лять.

Такої держави, як наша Україна: кра­­сивої, з мальов­ни­чою природою і хо­рошими людьми, бі­льше ніде немає – в цьому впевнені і маленькі вихованці Світязького дитсадка (за­ві­ду­юча Вален­ти­на Денисовець). На свято Дня Не­за­лежності Ук­раїни до них заві­тали незви­чайні гості – тем­нош­кірі афри­канці. Їм було над­з­вичайно ці­каво довідатися про чарівну і казкову землю, про її людей, про звичаї і традиції. З до­помогою вихователів Галини Борух і Ка­те­рини Денисовець, му­зичного керівника Оксани Де­ме­дюк ви­хо­ванці середньої і стар­шої груп захоплююче роз­повіли їм про все. Про унікальні гостинність і пат­ріотизм україн­ців, про кра­сиву столицю Ук­раїни – місто Київ, про синьо-жов­тий прапор і тризуб, про муж­ніх козаків – за­хисників Віт­чизни. А потім дітки заспівали і затанцювали для гостей, про­де­монстрували спритність у рух­ливих іграх «Швидкий кінь» і «Перетягни канат». Яскравим свято зробили вишиті рушники, жовті і блакитні квіти, а також національні костюми діток.

Віта ШЕПЕЛЯ,

Мирослава ЦЮП’ЯХ.