Головна Військо Контрактників та призовників до армії заохочують бонусами

Контрактників та призовників до армії заохочують бонусами

3527

В час, коли Україна страждає від нападів агресора, особливо актуа­льним є питання військової служби. Військова служба за контрактом є престижною, оскільки дає вагомі соціальні га­ран­тії для військовослужбовців і членів їх сімей. Сьогодні на ос­нові рішень керівництва держави суттєво підвищено рівень ма­теріального забезпечення військових контрактної служби, ме­дичне обслуговування в закладах міністерства оборони Ук­раїни та інше.

Шацька райдержадміністрація ініціювала питання підняття виплати грошової допомоги військовослужбовцям-контрактни­кам з районного бюджету. Так, на позачерговій сесії районної ради були внесені зміни до Програми соціального захисту насе­лення Шацького району на 2016-2018 роки, де передбачалась од­норазова матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців за контрактом. 26 квітня відбулося засідання комісії з питань на­дання одноразової грошової матеріальної допомоги мало­за­без­печеним громадянам, на якому було прийнято рішення про на­дання одноразової грошової допомоги в розмірі 5 тисяч гри­вень громадянам, які призвані Шацьким районним військовим ко­місаріатом на військову службу за контрактом – Анатолію Водьку, Віктору Ханзеруку, Івану Цюп’яшуку, Володимиру Суліму.

Слід зазначити, що в Шацькому районі з 5 травня стартує при­зовна кампанія. Термін строкової служби становить півтора року для юнаків, які не мають повної вищої освіти. У кого є дип­лом спеціаліста чи магістра – служитимуть рік. Під час про­ходження військової служби призовники перебуватимуть на пов­ному державному забезпеченні, а саме: отримають війсь­кову форму нового зразка, сучасне взуття, будуть забезпечені хар­чуванням тощо. Щомісячно їм виплачуватимуть грошове за­безпечення залежно від обійманої посади та звання. Крім того, після прибуття призовника до військової частини йому на­да­дуть ще й матеріальну допомогу в розмірі двох мінімальних за­ро­бітних плат (2 900 грн.). Усі призовники направляються у нав­чальні центри і після проходження підготовки у навчальних центрах будуть направлятись у військові частини, які розміщені не в зоні проведення АТО. Військовослужбовці строкової служ­би до участі в антитерористичній операції не можуть залу­ча­ти­ся.

Шацький районний військовий комісаріат.