Головна Звернення До проблем села додалася ще одна – війна на сході України

До проблем села додалася ще одна – війна на сході України

13959

19 листопада го­лова Шацької ра­йонної ради Сергій Віннічук здійснив ви­їзний прийом гро­мадян на території Піщанської сільської ради. З представни­ками громади спілку­валися також сіль­ський голова Іван Бранчук та діль­нич­ний інспектор міліції Андрій Сидорук. Про­б­леми у всіх населених пунктах були схожі, додалася лише одна – пов’язана з воєнними подіями на сході країни.

Щоб поспілкуватися з ви­щим керівництвом району, жи­телі с. Затишшя прийшли до сі­льського клубу. Головною проб­лемою населеного пункту вия­ви­лося сміттєзвалище, а точ­ніше його відсутність. Відходи, що накопичуються в домашніх господарствах, люди віднині не можуть возити і на полігон ТПВ, на якому, за рішенням Шацької селищної ради, послуги стали платними. Натомість вики­да­ють сміття в лісі і біля місцевої школи, не звертаючи увагу на осуд односельців і можливі штрафи за недотримання пра­вил благоустрою. Сергій Вінні­чук порадив громаді долучи­тися до нового проекту Шаць­кого КП «Будинкоуправління», за яким люди будуть купувати в магазинах пакети з логотипом підприємства (їх орієнтовна вар­тість – 5 грн.), збирати в них сміття, а вивозитиме відходи (безкоштовно) у визначені дні транспорт комунального під­приємства.

Жителів с. Острів’я цікавила доля земель за межами насе­леного пункту, де свого часу бу­ла розташована колгоспна бригада. Там могли б виділя­тися земельні ділянки під будів­ництво для бійців АТО, а з часом почати будуватися приміщення дитсадка. Людей хвилював стан сільських доріг. Якщо по центральній ще ходить грейдер, а взимку – снігоочисний тран­спорт, то на таких вулицях, як Чапаєва, ями мало не по коліна, а в особливо сніжну пору діти не можуть дійти до школи. Турбували жителів села від­сут­ність вуличного освітлення, постійно несправне радіо, не­справедливість соціальних вип­лат. Під час виїзного при­йому мати одного з солдатів, які беруть участь в АТО, напи­сала на ім’я сільського голови заяву з проханням за­без­печити її сім’ю дровами.

В Кам’янці на прийом прий­шли переважно жінки старшого віку. За їхніми словами, чоло­віків у селі майже не лишилося. Жінки звикли до важкої роботи, проте потрохи все-таки збу­вають господарство (в селі є всьо­го дві корови). Нарікали на малі пенсії, захмарні ціни в магазинах і на ринку, розбиті дороги. Просили віддати грома­ді приміщення колишньої школи для проведення там гостин та поминальних обідів і відремон­тувати ФАП. Були серед жінок і ті, хто пам’ятав попередні вій­ни на території України, і хотіли лише одного – миру: «Бо не мо­жу спати ночами, так тих дітей, що воюють, шкода».

Сергій Віннічук пообіцяв вивчити всі проблемні питання і в міру можливого вирішити. Над питанням стану доріг голо­ва районної ради почав працю­вати відразу після завершення виїзного прийому.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.