Головна Економіка Про забезпечення пільговиків ТВ-тюнерами

Про забезпечення пільговиків ТВ-тюнерами

4580

Враховуючи важливу соці­альну складову процесу пере­ходу на цифрове ефірне мов­лення, 21 березня 2012 року Урядом прийнято постанову «Про затвердження Порядку вико­рис­тання коштів, передба­че­них у державному бюджеті для забезпечення населення засо­бами приймання сигналів циф­рового телерадіомовлення».

Зазначеним рішенням Кабінету Міністрів України визначено категорії громадян, які безкоштовно можуть отримати зазначені засоби (телетюнери): усі інваліди першої та другої групи (у тому чис­лі інваліди війни цих груп); інваліди війни третьої групи; особи, які виховують дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає ра­зом з ними і не перебуває на повному державному утриманні; особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну до­помогу згідно із Законом України «Про державну соціальну до­­помогу малозабезпеченим сім’ям»; особи, на яких поши­рю­єть­ся право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду.

Для безкоштовного одержання телетюнера, громадяни, що належать до вказаних категорій, мали можливість до 1 липня 2012 року звернутись до місцевих управлінь соціального захисту населення із відповідною заявою. Станом на сьогоднішній день інше діючим законодавством не передбачено. Перші телетюнери надійшли в область 10 липня 2012 року. Доставка телетюнерів, які надходять у вигляді цінних бандеролей, здійснюється пош­товими відділеннями. Станом на 01.02.2013 року в область надій­шло і видано одержувачам 14097 телетюнерів, що становить 63% від загальної чисельності осіб, які подали заяви (22539 осіб).

Слід зазначити, що функція управлінь соціального захисту на­селення полягала лише у формуванні списків осіб. Розподіл тю­нерів і надсилання до регіонів здійснює Державний комітет телебачення та радіомовлення (як головний розпорядник коштів державного бюджету за даною бюджетною програмою), а достав­ляють тюнери підприємства «Укрпошти».

Управління соціального захисту населення Шацької РДА.