Головна Інтерв'ю Безвіз для України: за і проти

Безвіз для України: за і проти

8351

За останній рік якими тільки обіцянками про швидке запровадження безвізового режиму не годували українців. Як українська влада, так і Євросоюз. Зрештою, після проведених перемовин та виконання низки зобов’язань безвізовий режим декілька тижнів тому отримала Грузія, для якої такий крок – черговий прорив як у політичній площині, і, що казати, в економічній. Після довготривалих затягнутих обговорень дочекалися позитивного вердикту про надання безвізу українцям і з Європарламенту. Але це ще не остаточна перемога. Вирішальне слово має сказати Рада ЄС. У Міністерстві закордонних справ України очікують, що це відбудеться вже найближчими тижнями. Якщо Рада ЄС, до якої входять 32 країни Європи, підтримає рішення Європарламенту, то вже на початку червня українці зможуть подорожувати Європою без віз.

То що для України означає надання безвізового режиму – традиційно запитуємо у жителів озерного краю та його поважних гостей.

Сергій КАРПУК, голова Шацької районної ради:

– Прийняття безвізу в ме­не викликає двояке став­лен­ня. З одного боку, безвізовий ре­жим не вирішує питання пок­ра­щення добробуту наших лю­дей, а враховуючи фінан­сову спроможність пересіч­ного українця, для більшості Європа не стане ближче. З іншої сторони, безвізовий ре­жим дозволить їздити в краї­ни Євросоюзу простіше і де­шевше, а також спростить цілий ряд бюрокра­тичних перепон, дозволить уникнути звичних відмов і обмежень на в’їзд.

Степан ІВАХІВ, народний депутат України від ви­борчого округу №21:

– Безвізовий режим з ЄС – це не тільки подорожі Євро­пою. Головне – це ті реформи, які були запроваджені в Україні за останні три роки та які визнала Європа. Це 13 за­конів, які направлені на боротьбу з корупцією та контро­лем за чиновниками. Це НАБУ, НАЗК, Антикорупційна прокуратура, Державне Бюро розслідувань. Це довіра європейського співтовариства до України та визнання нашої держави як повноцінного партнера ЄС. З колишнього СРСР, окрім країн Балтії, які стали членами ЄС, безвізових режим отримали лише Молдова, Грузія та Україна. Молдова до цього йшла 8 років, Грузія – 11 років. Ми пройшли цей важкий шлях за 3 роки. А головне – нас «годували» обіцянками безвізу з часів Ющенка. І, нарешті, це стало реальністю, з чим я вітаю всіх українців.

Віктор ПЛЕЙТУХ, перший заступник голови Шацької РДА:

– Для України запровадження безвізового режиму означає багато чого. Найперше, це виконання та гарантії Євросоюзом тих обіцянок, які давались Україні при укладенні угоди про асоціацію. Це означає, що ми все-таки ближчими стали до Європи, це те, до чого прагнули українці – бути ближчими до європейських цінностей. Якщо брати прикордонні регіони, то, наприклад, для жителів Шацького району це мало що змінить, бо більшість користується картками малого прикордонного руху. Важливим буде те, яка процедура діятиме при безвізовому режимі, чи не будуть діяти більш жорсткі вимоги при перетині кордону, ніж при перетинах з візами.

Не скажу, що це кардинально змінить ситуацію для простих українців, бо наші фінансові можливості їздити по Європі не є такими безмежними. Це не відкриття кордонів, а звичайне спрощення режиму перетину кордону. Але однозначно, що це – позитивний крок, це визнання України на європейській арені, незважаючи на різноманітні перестороги з боку Євросоюзу.

Ольга ДУДАРЧУК, вчи­тель ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять, депутат Шацької районної ради:

– Якщо більше ніяких пе­реш­код з боку Євросоюзу не буде, то для українців це дуже добре. Це дасть більше мож­ливостей для нашої молоді, бо старшому поколінню вже якось однаково. Наші діти зможуть подорожу­вати не тільки Україною, а й Євро­пою, побачити світ. Хтось, можливо, на­віть за­хоче навчатись за кордоном. Бо що бачать наші люди? Нічого. Нашим українцям більше потрібно виїжджати «в люди», бо нас знають тільки за війною на Донбасі та корупцією. Молодь, для якої безвізовий режим дасть додаткові можливості для розвитку, має показати Україну з іншої сто­рони як миролюбиву, працьовиту і талановиту націю.

Світлана СУЛІК, нача­ль­ник Шаць­кого відділення Ко­­ве­ль­ської ОДПІ:

– Для іміджу Укра­їни запро­вадження без­візового режиму – це дуже добре. Але як це буде дія­ти нас­правді та що отри­ма­ють від такого кроку пере­січні українці – побачимо тоді, коли це увійде в дію.

Сергій ЦЮРИЦЬ, урод­же­нець села Мельники, за­с­тупник головного редактора «Волин­сь­кої газети»:

– Безвіз для України – це вільне пересування Європою, розширення можливостей для українців, пошуки робо­ти, нав­чання, туризм, мож­ли­вості пе­рейняти найкра­щий досвід, роз­повісти про наш народ в Європі. Війни і кордони минулого століття, як ножем, відрізали від цих істо­ричних та близьких во­линянам теренів, тепер ця можливість по­вер­тається. Зви­чайно, для нас це більше волі говорити, спілкуватися. Це однозначно принесе тільки користь для тих прикордонних тери­торій, які співпрацюють з європейцями.

Ліліана ПОЛІН­КЕ­ВИЧ, біблі­отекар Ша­­цької це­н­­т­раль­ної ра­йон­ної біб­лі­о­теки:

– Що озна­чає зап­ро­ва­джен­ня без­ві­зу? Ма­­буть, лю­дям лег­ше буде по­тра­пити за кордон, поїха­ти відпочити. Але як воно буде насправді – побачимо.

Віта ШЕПЕЛЯ.