Головна Інтерв'ю Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

7321

Земля… Вона споконвіку була наріжним каменем, причиною сімейних, сусідських та державних війн. За неї віддавали своє життя, здоров’я і майно, за землю проливали кров, за неї убивали і проклинали, благословляли і винагороджували.

В Україні земля – основа її нереалізованого добробуту. Хто тільки не користується цим багатством – але тільки не український селянин. От уже протягом 15 років в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який добра частина політиків та державних мужів мають за мету скасувати. Дехто з них заявляє, що скасування мораторію вимагає Міжнародний валютний фонд в рамках співпраці з нашою державою. Що принесе скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – передбачити важко. Багато хто прогнозує зростання ціни на землю, інші прогнозують від такого кроку ще більше зу­божіння українського селянина. Чи готова Україна відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення?

Що думають мешканці Шацького району та інші авторитетні люди з цього приводу – запитуємо у них.

Василь ГОЛЯДИНЕЦЬ, голова Шацької райдерж­ад­міні­страції: «Оскільки дер­жава декларує про можливий поча­ток цього процесу, то це по­винно бути, якщо ми хо­чемо залучити європейських інве­с­торів. Але до цього добре потрібно підготувати зако­но­давство, дати дер­жавні гарантії людям, щоб вони ли­ше виграли від цього про­цесу».

Петро ЦВИД, депутат Шацької районної ради, житель с. Вілиця: «Звичайно, що Україна не готова до продажу земель. Мою позицію підтримують багато хто з односельчан. В селах – безробіття, і якщо знімуть мораторій, то люди поч­­нуть масово продавати свою землю. Добре, якщо про­да­ватимуть державі, але знайдуться ділки, які скуплять землю за безцінь. Поки що потрібно розширити межі сіл, зро­бити генеральні плани, документацію на пасо­вища та інші землі, визначити, які з них можуть бути цікаві для ін­вес­тора, а які – для людей. Потрібно передати землі за ме­жами населених пунктів в управління громадам, бо вони більше будуть знати, що робити із землею, а не одна лю­дина з області. Якщо будуть виконані ці пункти, тоді й можна знімати мо­ра­то­рій на продаж земель».

Віталій ЮРЧУК, начальник управління Держгеокадастру в Шацькому районі: «Відкриття рин­ку землі – питання часу. Ба­жано, аби влада все ж прийняла цей закон. Це додаткові інвес­тиції в українське село і дер­жаву в цілому. Якщо кажуть, що це призведе до обезземелення селян, то це хибна думка. Сьо­годні чи не кожна сім’я на селі має по 2-3 гектари паїв, але більша частина цих земель не обробляється. Але якщо скасовувати мораторій, то закон про продаж землі потрібно добре продумати, пер­шочергове право викупу залишити за державою, а ціну встановити таку, щоб люди землю не від­давали за безцінь».

Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ, голова благодійного фонду «Патріоти Волині»: «Питання продажу землі назріло вже давно. Треба розуміти, що на селі немає заводів, а отже єди­ним джерелом прибутку на селі є земля. Проте перш ніж приймати закон про продаж землі, законодавець має запровадити кілька запобіжників, щоб селян не ошукали та не придбали в них землю за безцінь. Для цього треба таке: оцінку землі підняти в кілька разів та забо­ронити куп­ляти її дешевше цієї мінімальної ціни; гаран­том кожної угоди про купівлю-продаж має бути держава, щоб переко­на­тися, що селянин отримав достойну ціну за землю, а го­ловне – отримав її в грошах і одразу, а не в розстрочку та не за зерно чи борошно; всі землі, які сьогодні знаходяться поза межами на­селених пунктів, мають бути передані у власність відповідних об’єднаних те­риторіальних гро­мад, щоб прибуток з цієї землі отримував не район, область чи держ­бюд­жет, а селяни. Процедурно треба зробити ще багато чого, але ці основні пун­кти мають захистити селянина від нечесних ділків».

Василь ДЕ­МЕ­ДЮК, Пулеме­ць­кий сі­льський го­лова: «Однознач­но, та­кий крок обе­р­не­ться ка­тастро­фою для Укра­їни. Сьо­годні наші се­­ля­ни за три остан­­ні роки доведені до зубожіння, а землю за безцінь скуп­лять олігархи, на якій лю­ди стануть заруч­ни­ка­ми і рабами. Якщо запустити ри­нок землі, то люди просто будуть ви­мушені продавати землю, бо на пенсію в селі особливо не проживеш».

Микола ЦВИД, Сві­тязький сільський го­лова: «Звичайно, що Україна до такого ра­дикального кроку не го­това. Сьогодні ми ба­­чимо, як обласний Дер­жгеокадастр роз­дає наші землі. А для інвестора є аналогіч­ний спосіб отримати землю – оренда. Але орендою землі за 25 років незалежності чо­мусь ніхто особливо не цікавився. Скасувати мораторій, на мою думку, це найшвидший спосіб залишити се­ля­нина без землі».

Ярослав КРАТ, голов­ний спеціаліст відділу зем­лекористування, охорони навколишнього середо­ви­ща та архітектурно-будіве­ль­ного контролю виконав­чого комітету Шацької се­лищної ради, голова район­ної організації ветеранів АТО: «Ринок землі необхід­но відкрити, але не в даний час, бо люди залишаться без нічого. Той, хто має гроші, скупить зем­лю за безцінь. Але скасувати мораторій все ж таки треба буде, зробивши це так, аби люди не залишились без землі і без грошей, і мали б можливість господарювати на своїй землі».

Віта ШЕПЕЛЯ.