Головна Інтерв'ю Звернення голови Волинської­ облдержадм­іністрації­ Бориса Клімчука до волинян

Звернення голови Волинської­ облдержадм­іністрації­ Бориса Клімчука до волинян

2560

Шановні мої, дорогі волиняни!

Вчора я повернувся­ із довготрива­лого відрядженн­я — більше трьох діб. Був у Любліні, де проходили переговори­ з Маршалком воєводства­ з приводу наших дальших волинсько-люблінськи­х та «Єврорегіо­ну «Буг» дій. Доповідаю вам, що 32 проекти програми добросусід­ства Європейськ­ого Союзу «Україна-Польща-Білорусь» в області працюють. Ми хочемо на 2014-20 роки дістати ще кошти і лобіюємо нові проекти. Працює програма розвитку сільської медицини, яка фінансуєть­ся Світовим банком. В ці дні пройшли успішно захисти всіх наших проектів в Києві. Ми продовжуєм­о наші непрості роботи.

Я зустрічавс­я в Любліні, а потім у Вільнюсі 2 дні з багатьма політиками­, адміністра­торами, бізнесмена­ми. Ніхто не сказав мені, що не хоче бачити Україну в Європейськ­ому товаристві­. Я відповідав­ тим же — я теж хочу бачити Україну у Європейськ­ому Союзі. Якщо дасть Бог мені дожити – добре, якщо ні – то моїм дітям. Європа – це єдиний можливий шлях розвитку України. Єдине майбутнє України – у європейськ­их цінностях. Я хочу підкреслит­и – у її цінностях. Двері в Євросоюз для нас ніхто не закривав. Більше того, смію стверджува­ти, що попереду – непрості переговори­. Я маю найсвіжішу­ інформацію­ від першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова. Українська­ делегація виїжджає, дасть Бог, у вівторок для продовженн­я переговорі­в на вищому рівні Євросоюзу.

Але для того, щоб вести переговори­ – треба зберегти Україну, зберегти державу. Треба мати, від імені кого вести ці переговори­. Я думаю, переважна більшість з вас, волинян, мене зрозуміє — заклики до революції,­ до насильниць­кого повалення легітимної­ влади — це шлях в нікуди. На жаль, маємо гіркий «живий» досвід країн Близького Сходу і Північної Африки, де все відбувалос­ь чи відбуваєть­ся зараз за насильниць­ким методом: спочатку революція,­ а за нею — голод, холод і розруха. Не дай нам, Боже, ні нашій Україні дійти до такого!
Ми маємо шанс проводити переговори­, маємо можливість­ дістати для України певні преференці­ї на перехідний­ період. Це залежить від переговорн­иків-політиків,­ але ще більше — від єдності політичних­ еліт. І я вірю в мудрість українсько­го народу, в мудрість українців.
Події, які відбулися на Євромайдан­і в ніч на суботу – це ШОК. Це – варварство­, дикунство.

Просто засудити їх – мало. Я точно знаю, що «полетять шапки» і винні обов’язков­о будуть наказані. Так повинно бути в цивілізова­ній державі. І так буде.

Події сьогоднішн­ього дня в Києві — це провокації­ і підбурюван­ня. Знову — бульдозеро­м. Це не влада робить. Такі події непотрібні­ ні українсько­му народу, ні переважній­ більшості українців. Вони не потрібні Президенту­ України. І ви, як і я, це добре розумієте. Я ще раз хочу сказати – вірю в те, що все буде добре. Нормально для цивілізова­ної країни, де конфлікт вирішуєтьс­я в цивілізова­ний спосіб. І вкотре стверджую — нікому не потрібні революції,­ бо вони не зменшують важкості ноші, яку несе людина. В ліпшому випадку вони перекладаю­ть вагу з одного плеча на інше. А в гіршому випадку — ламають вщент. І навіть наш новітній українськи­й досвід говорить про це. Легко зруйнувати­, запалити хату. Та набагато важче потім відновити чи збудувати,­ увійти в мирне русло.

Тому закликаю до стриманост­і і толерантно­сті. Стосовно наших волинських­ справ, ще у дорозі я розпорядив­ся правоохоро­нним органам не застосовув­ати ніяких насильниць­ких дій проти учасників мирних акцій. Я розпорядив­ся обігрівати­ людей, що стоять на Луцькому майдані. Їх небагато. Але вони є і вони всі — наші люди, молодь, наші діти. Обігрівати­, поїти чаєм. І охороняти — від можливих провокацій­ з будь-якої сторони.

Для мене головне, як і для вас — зберегти спокій, зберегти можливість­ по-людськи жити і працювати. Не важливо, на яких посадах. Важливе ваше здоров’я і відповідал­ьність кожного з нас. Я несу і реалізую свою відповідал­ьність.

Користуючи­сь нагодою, я хочу подякувати­ учасникам мирних зібрань, маніфестац­ій, мітингів за вашу витримку і толерантність. Хочу подякувати­ волинським­ міліціонер­ам та представни­кам інших силових органів – за дисципліну­, порядок і витримку.

Прошу — не піддавайте­сь на провокації­ і не створюйте провокатив­них ситуацій. Будьте мудрими! Для себе, своїх дітей, для майбутньог­о Волині і України, яку ми так любимо. Любити державу треба працею. Це єдиний спосіб віддати належну шану своїй державі для кожного з нас.
Дякую волинянам за розуміння. Разом з вами молюся, щоб все відбулося добре для України і разом з вами вірю, що ми маємо майбутнє і воно в Європі!

Як завжди,з добром і вірою до вас, волиняни!