Головна Інтерв'ю Голова Шацької РДА : “Труднощів не потрібно боятися, над ними треба наполегливо...

Голова Шацької РДА : “Труднощів не потрібно боятися, над ними треба наполегливо працювати”

9047

Так вважає голова Шацької райдержадміністрації Олександр Сергійович КУСЬКО. Сьогодні він – гість нашої га­зети.

Ви 100 днів працюєте головою Шацької РДА. Чим був наповнений цей період? Що найбільше запам’яталося?

– В загальних рисах з роботою голови райдержадміністрації був знайомий. До руки прийшов досвід  роботи на посаді директора школи, сільського голови. На попередній посаді доводилось чимало пра­цювати над питаннями благоустрою населених пунктів, ус­та­нов, а також земельних відносин, втілювати в життя проек­ти та місцеві програми тощо. З часу, коли очолив райдержадміністрацію, в роботі прихо­ди­ться вирішувати такі ж самі завдання, звичайно, на більш вищому, більш об’ємному рівні. Щодо труднощів, то вони є, були і будуть. Я вважаю, що їх не потрібно рахувати, над ними потрібно на­полегливо працювати та вирішувати.

У Вашій прийомній зав­жди є люди. Хоча для при­йому громадян визначені конкретні дні. А є ще виїзні прийоми громадян. З якими питаннями найчастіше звер­­таються ?

– В прийомі громадян не від­мовляю і по можливості зді­йс­нюю спілкування в різ­ний час. Як не прикро, не кожному сьогодні маю можливість допо­могти. Чималі черги людей можу пояснити відсутністю своїх зас­тупників, які до цього часу не призначені. Звертаються громадяни з різними питаннями. Їх, напевно, було б менше, аби належно та достатньо пра­цювали від­повідні служби та місцеве самовряду­вання на міс­цях. Це зе­ме­льні питання, незадовільний стан доріг, на­дання земе­ль­них ді­ля­нок під забудову, електрифікація нових мікрорайонів урочища Дуга, надання соціальних допомог, впоряд­кування дерев на кла­до­вищі смт Шацьк та інші. Найбільше звер­нень надходить від жителів Шацької селищної ради.

Яка перспектива вирішення питання електрофікації нових мікрорайонів?

– Поки що в стані вивчення. Спільно з головою районної ради Сер­гієм Віннічуком працюємо над цим питанням. Як не прикро, вив­чивши наявні матеріали, ми не побачили особливих старань з боку селищної ради за весь попередній період в розв’язанні даної проблеми. Адже як пояснити те, що письмова претензійна робота до підприємця розпочалася лише в липні 2014 року. Нині ситуація невтішна. Люди роками не можуть під’єднатися до мережі. Під­ряд­ником встановлені необґрунтовані ціни на підключення. Нез­ро­зумілою є ціна на послуги, невідомо куди сплачуються кошти. Від­булася зустріч з підприємцем в райдержадміністрації, поро­зу­міння не знайдено. На сьогодні зібрали матеріали. Зважаючи на не­можливість розв’язання питання на районному рівні, матеріали передано на опрацювання в юридичний відділ облдержад­мініст­рації. За результатами вивчення запланована зустріч в облдер­жад­­мі­ністрації з підприємцем за участю представників ПАТ «Во­ли­ньоб­ленерго» та контролюючих органів.

Що це за нашумілий лист районної влади до Генпрокуратури та СБУ з приводу розбазарювання земель?

– Дану проблему було виявлено при опрацюванні «Публічної ка­дастрової карти України» в мережі Інтернет. Було помічено, що в приватну власність для ведення садівництва було передано 19 земельних ділянок на територіях, які відповідно до схеми землеу­ст­рою Шацької селищної ради були визначені під розміщення гро­мад­ської забудови, рекреаційних пунктів, торгівлі. Йдеться про зе­­мельні ділянки, які знаходяться в урочищі Гряда, біля озер Со­ми­нець та Пісочне. Ознайомившись із списком громадян, було встанов­лено факт, що більшість з них мають відношення, в тому числі і ро­динне, до відділу Держземагентства в Шацькому районі, а також до проектної організації «Шацькземсервіс». Але хочу заз­на­чити, що в результаті проведеної перевірки органами проку­ра­тури по да­ному питанню (відповідь на запит селищної ради) в про­цедурі ви­ділення земельних ділянок ознаки зловживань не виявлено, ос­кільки землями державної власності розпоряд­жає­ться Держзе­ма­гентство.

Днями керівники району мали розмову з жителями вул. Шевченка, що в смт Шацьк. До людей дійшла інформація про те, що каналізація не прокладатиметься цією вулицею, що примикає до озера Люцимер, хоча проектом це передбачено. Шачани обурені. Наскільки достовірною інформацією вони володіють?

– Дійсно, така зустріч була. Скажіть, будь-ласка, як влада може за­боронити будівництво того, що передбачено проектом, який прой­шов експертизу? Я не розумію логіки і цілей тих людей, які по­­ширюють такі чутки. Каналізування передбачено до кінця вулиці. Оз­найомившись із проектом, маємо наміри в подальшому внести в нього деякі корективи. Вважаємо недостатнім  каналізування те­риторії, яка прилягає до озера Велике Чорне з західної сторони. Заодно хочу зазначити, що, незважаючи на складну ситуацію з фі­нан­сами, на потреби каналізування нам було виділено 1,465 млн. грн.

Оскільки Ви почали мову за фінансування, які роботи пе­редбачається профінансувати в цьому році?

– Про остаточні суми говорити завчасно, але станом на сьо­годні виділено кошти на добудову Шацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (1 млн. грн.); районного Будинку культури (1 млн. грн.); 195 тис. грн. на заміну опалювальних котлів в Світязькій ЗОШ І-ІІІ сту­­пенів; 21 тис. грн на розробку проектної документації при­кор­дон­ного переходу Хрипськ-Дубок.

На превеликий жаль, роботи по добудові школи та ремонту РБК не можемо продовжити через блокування рахунків УКБ, яке є за­мов­ником будівництва.

Скільки жителів Шацького району проходять зараз службу в Збройних Силах України, беручи участь в антитерористичній операції на Сході? Чи допомагає громада бійцям у придбанні для них засобів захисту (касок, бронежилетів)?

– З території Шацького району для участі в АТО було призвано 38 громадян. Один із них житель с. Світязь Дмитро Шостак отримав по­­ранення в ногу в бою під Волновахою. Майже кожен день спіл­куюся з працівниками міжрайонного військового комісаріату. Ми­ну­лого тижня в порядку контролю на нараді з сільськими головами було заслу­хано питання організації збору коштів для потреб армії. Хочу заз­на­чити, що всі сільські громади долучились до цієї роботи. Відп­рав­ляли продукти, закуповували бронежилети, є сьогодні і такі, які мають зібрані кошти, вишукують можливість придбання бро­нежилетів та амуніції і шляхів їх передачі в зону АТО для наших вій­ськових. Маємо базу контактних телефонів майже всіх наших зем­ляків, які перебувають на службі. Декілька днів тому мав теле­фон­ну розмову з п’ятьма з них.

Яка кількість біженців з Криму і Сходу України знайшли при­хис­ток у нашому спокійному краю? Чи зверталися вони за підт­римкою до влади?

– Тимчасово зареєстрованою є одна родина. Має намір за­реєст­­руватися ще одна зі Станиці Луганська Луганської області, яка нині перебуває і працює в пансіонаті «Шацькі озера». Є ві­до­мості про перебування ще трьох родин без тимчасової реєстрації. За допомогою зверталися дві родини. Одній була надана допомога шляхом влаштування дітей на оздоровлення в дитячий табір «Су­пут­ник», іншій надано сприяння з поселенням в пансіо­наті «Шацькі озера».

Триває відпочинковий сезон, на шацькі озера щоразу їде більша кількість туристів. Що робиться для того, щоб їхній відпочинок став більш комфортнішим?

– Цей рік для нас, як і для всієї країни, особливий. В зв’язку з тим­часовою окупацією Криму ми чекали значного збільшення по­току відпочиваючих. Хоча сезон тільки в розпалі, на сьогодні він про­хо­дить у звичному режимі. Підготовка відпочинкових закладів була проведена на належному рівні. В чому ми дуже відстаємо, то це в бла­гоустрої наших рекреаційних територій. Маю на увазі об­лаш­ту­вання пляжів, відпочинкових зон, освітлення територій, від­­почин­кового сервісу. В цьому році продовжили роботу по підси­панню пляжів у Куточку рибалки села Світязь, який, напевно, є міс­цем найбільш масо­вого перебування відпочиваючих. Вперше вс­тановили 10 біотуа­летів і, як показовий факт, хочу відзначити, що обслуговуються вони за кошти підприємців. Встановлені вони лу­цьким підприєм­цем. Вартість їх обслуговування становить 15 тис. грн. на місяць. Маємо наміри в співпраці з дирекцією Шацького на­ціонального при­родного парку роботами по облаштуванню рек­реа­ційних зон займа­тися круглорічно.

Дякуємо за відповіді на наші запитання. І хай втілюється в життя все заплановане в роботі на благо Шацького району.

Віктор ГРИЦЮК, Мирослава ЦЮПЯХ.