Головна Інтерв'ю Районній владі Шацька вдається успішно виконувати взяті зобов’язання

Районній владі Шацька вдається успішно виконувати взяті зобов’язання

5612

Швидко та невблаганно біжить час. Шацький район живе вже у вимірі ІІ півріччя 2013 року. Про першу його половину ми сьогодні говоримо з головою Шацької районної державної адміністрації Володимиром Степановичем Найдою. Він розповів про виконання бюджету району за звітний період, своє бачення додаткових резервів по наповненню районної казни, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери, доріг комунального значення, розказав про роботу органів місцевого самоврядування, тобто дав відповіді на ті запитання, які йому задав кореспондент нашої газети. Тому все по порядку.

Чи стало для Вас І півріччя 2013 року періодом здійснення очіку­ваних сподівань? Чи зберігаються темпи соціально-економічного розвитку, зважаючи на «оберти», що набрав район в минулому році?

– У першій половині 2013 року не від­бувалось значного пожвавлення еко­номічної діяльності. Проте районній владі вда­ється успішно виконувати взяті зо­бов’язання. Жодних затримок по вип­латі заробітної плати для працівників бюджетної сфери району, жодних зривів соціальних виплат, у тому числі пенсій, немає.

У районі впевнено впроваджуються соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича. На територіях сіль­ських рад уже понад рік працюють фа­хівці з соціальної роботи, які за цей час на­дали допомогу десяткам родин. Успіш­но втілений в життя наступний етап ре­формування медичного обслуговування – створений Центр первинної медико-санітарної допомоги. Значно підвищено виплати для дітей-інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни, інших вразливих  категорій населення району. Це лише невелика частина комплексної програми дій, яка має на меті покращити соціальні стандарти життя наших жителів.

З початку року соціальні виплати забезпечено 1 781 родині ра­йону, на які з державного бюджету надійшло 11 млн. 968 тис. грн. В порівнянні з І півріччям 2012 року, виплати збільшились на 1 млн. 742 тис. грн. Середня заробітна плата по району на даний час становить 2 017 грн. У порівнянні з І півріччям минулого року, вона збільшилась на 100 грн.

Розвивається бізнес, стабільно працюють заклади освіти, ме­дицини, культури. Саме забезпечення стабільності і поступального розвитку є основним завданням влади, відправною точкою, фундаментом соціально-економічного розвитку району, досяг­ненням результатів, передбачених Програмою економічних ре­форм Президента.

А щодо сподівань, ми не можемо надіятись на щорічні бюджетні вливання в розвиток інфраструктури, які мав район за останні три роки. Разом з тим бюджетні призначення і реальне надход­ження коштів вселяє впевненість в подальшому розвитку і в цьо­му році.

Розуміючи, що район не може розвиватись тільки завдяки дер­жавним дотаціям, адекватно оцінюючи можливості реального сектору економіки району, ми ще в минулому році розпочали активний пошук додаткових надходжень з інших джерел фінан­сування, який увінчався успіхом – три проекти протягом 2013-2014 років будуть профінансовані за рахунок коштів Євросоюзу. Приємно, що реальні гроші будуть вкладатись у реальні справи і реальні об’єкти.

Що маємо на сьогодні? З початку року освоєно 761,5 тис. грн. з 1 млн. 72 тис. грн., виділених з різного рівня бюджетів на бу­дівництво та ремонт доріг в районі. За рахунок цих коштів відре­монтовано 4 вулиці в с. Пулемець загальною протяжністю 2,2 км. Освоєно 514 тис. грн. Завершено капі­тальний ремонт вул. Ставкова в с. Рос­тань протяжністю 380 м, де освоєно 118 тис. грн., та вул. Природна в смт Шацьк, де осво­єно 86 тис. грн. Роботи на дорогах ра­йону тривають.

Завершено капітальний ремонт (заміна шиферного даху) в ДНЗ №1 смт Шацьк, освоєно 350 тис. грн. з обласного бюджету. На черзі такий же ремонт Піщанського дитячого садка. Тут роботи проводи­тиму­ть­ся за кошти благодійного фонду «Рідна Волинь» Бориса Клімчука та районного бюджету.

Проведено корегування проектно-кош­торисної документації на реконструкцію районного Будинку культури. І для реалізації цього проекту завдяки підтримці народного депутата Степана Івахіва з державного бюджету планується 3 млн. грн. На сьогод­нішній день вже виділено 1 млн. грн.

Щодо міжнародних проектів, то витримані всі формальності і підписана угода на фінан­су­ван­ня придбання дорожної техніки для Ша­цької селищної ради на суму 360 тис. євро.

Вже фінансується проект по ТМО Лю­бом­льського і Шацького районів на суму 1 млн. 130 тис. євро, що має на меті покра­щення ранньої діагностики і лікування ту­беркульозу і онкозахворювань шляхом за­купівлі не­об­хідного обладнання, в тому числі 2-х ­авто­мобілів швидкої допомоги і пересувного флюрографа.

Наступного тижня відбудеться підписання договору на ф­і­нансування проекту по розбудові каналізаційної мережі і очисних споруд смт Шацьк на суму 2,2 млн. євро. 1 млн. грн. по співфі­на­н­суванню цього проекту вже виділено Кабінетом Міністрів з дер­жавного бюджету.

В багатьох селах району та Шацьку в останні три  роки вперше за попередні десятиліття люди побачили будівельну техніку і бу­ді­вельників не на приватних будівлях, а на об’єктах соціальної сфе­ри та інфраструктури. І це ще раз підтверджує та наочно по­­казує правильність курсу Президента Віктора Януковича на здій­снення економічних реформ та реальні результати соціальних ініціатив у нашому конкретному невеличкому районі.

Вкладення бюджетних коштів в будівництво, реконструкції, капітальні ремонти є одним з методів підтримки і розвитку бу­ді­вельної галузі, що є пріоритетом державної політики. Я надіюсь, що наведені цифри, проекти підштовхнуть і місцевий бізнес до відродження будівельних організацій району, адже, на жаль, ро­боти в Шацьку сьогодні виконуються будівельниками з інших ра­йонів і міст.

t Начебто виконуються всі бюджетні зобов’язання району перед державою. Утім, є ще півроку. Які резерви є в районі по на­по­вненню бюджетів всіх рівнів, особливо це стосується місце­вої казни.

– Протягом першого півріччя 2013 року до консолідованого бюд­жету району надійшло 5310,9 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 175,8 тис. грн. або на 3,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів за перше півріччя 2013 року (без трансфертів з державного бюджету та власних надходжень бюджетних установ) виконано на 100,1%. В районі виконані всі 10 бюджетів до бюджетних призначень.

За доходами загального фонду місцеві бюджети району до затверджених на звітний період місцевими радами показників виконані на 114,5%, понад план надійшло 515,4 тис. грн. В цілому по району забезпечено надходження усіх запланованих у бюджеті податків та зборів.         

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) за І півріччя 2013 року становлять 1036,4 тис. грн. Основну питому вагу у надходженнях спецфонду займають збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 82,4 тис. грн. та кошти, одержані від єдиного податку в сумі 380,4 тис. грн., власні надходження бюджетних установ  – 396,2 тис. грн.

На видатки у звітному періоді з місцевих бюджетів району спрямовано 32542,3 тис. грн. На фінансування галузей соціально-культурної сфери з загального фонду проведено видатків на 29605,1 млн. грн., або 92,7% до запланованого. Ріст видатків забезпечено більш як на 15% по усіх галузях соціально-культурної сфери. На виплату заробітної плати з нарахуваннями у першому півріччі цього року спрямовано 16606,8 тис. грн., що становить 54,5% до бюджетних призначень на 2013 рік з урахуванням вне­сених змін. Відповідно до нарахованих обсягів здійснюються інші соціальні виплати. Станом на 1 липня цього року заборгованість із вказаних витрат відсутня.

Так, дійсно з наведених цифр начебто все добре та обнадійливо. Але цього недостатньо для того, щоб задовольнити всі потреби наших бюджетних сфер. Потрібно шукати резерви. А вони є.

По-перше. Нам потрібно розібратися із земельним податком. На даний час уточнюється список людей, які використовують зе­мельні ділянки в районі і за це нічого не платять, а якщо і платять, то ко­пійки. Повірте, через тиждень-два їхні прізвища будуть опубліковані у волинських газетах. Зараз цим моїм доручення зай­маються го­лови сільських і селищної рад. Адже повинен бути облікований кожен клаптик землі.

По-друге. Багато представників бізнесу на землях промис­ловості ведуть, так би мовити, своє комерційне господарство. А це зовсім різні ставки земельного податку. Тому це також пот­рібно  взяти на контроль і привести документацію у відповідність до чинного законодавства. Це також резерв відрахувань до бюд­жету. Особ­ливо це стосується Шацької селищної ради.

По-третє. Орендна плата за землю, яка передбачена у договорі між сільськими радами і орендарем, чомусь різна. Є й 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а є й 3%. Тому я запитую, чому так. Чому один сільський голова підписує договір лише на 3-7%, а інший ставить верхню цифру шкали за оцінку землі. Тому й тут повинна відбутися ревізія. І нехай сільські голови, депутати, які приймають такі рішення на своїх сесіях, пояснюють людям, чому вони так вчинили. Це ж потенційні гроші громади. А вони ніколи не зайві.

По-четверте. До цього часу зберігається негативна тен­ден­ція виплати заробітної пла­ти в конверті. А це прихо­ву­ван­ня при­буткового податку. Крім того, ба­гато людей, які працюють, не оформлені. Це також прихо­ваний резерв до бюджету. При­наймні я вірю, що прийде час і всі будуть платити податки, як того вимагає чинне зако­но­давство.

Всі хочуть мати нормальні та добротні дороги, школи, лікарні, дитсадки і так далі. І разом з тим, податки, щоб все це мати, не хочуть платити. Так не буває. А ті особи, які не хочуть платити податки, просто не мають права працювати на території Шацького району.

По-п’яте. Є ще питання по економії бюджетних коштів. Треба добре подивитися штатні розписи бюджетних установ. Для прикладу, в деяких сільських радах працює три-чотири штатні одиниці, а є випадки, що сім-вісім. Тому тут треба дивитися. Бо якщо орган місцевого самоврядування заробляє на себе гроші, то будь ласка – нехай там буде і десять працюючих спеціалістів. А якщо сільська рада себе фінансово не забезпечує і притому ще й роздуває штат, то вибачте. У 2013 році влада суттєво посилить контроль над використанням усіх наявних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів. Про це Президент України Віктор Янукович висловився так: «Кожна бюджетна гривня має перебувати під суворим обліком». А я, як голова райдержадміністрації, в особі дер­жави буду контролювати використання таких бюджетних коштів, які спрямовуються тій чи іншій установі або раді на заробітну плату їхніх працівників, господарські потреби. Це мені дозволяє чинне законодавство.

Можливо, я назвав не всі можливості по залученню коштів до районної казни. Життя продовжить цей список. Наповнення бюд­жету за цими резервами я для себе в роботі визначив як пріо­ритетне завдання до кінця цього року.

t В районі на вустах людей кадрові зміни керівників в сфері освіти, службі у справах дітей та інші. Проко­ментуйте їх.

– Я зрозумів питання. Воно дійсно актуальне. Взагалі кадрові рішення приймають керівники відділів та управлінь району. Утім, я не приховую того, що це відбувається без моєї безпосередньої участі. Перед тим, як виникають такі питання, керівники зі мною радяться, і тільки після цього визріває спільне рішення. Щодо освіти, то в цій галузі справді працює багато директорів шкіл та завідуючих дитячих садочків пенсійного віку та ще й без вищої відповідної освіти.

Моя позиція в цьому питанні така: до кожного з нас прийде час, коли доведеться поступитися своїм робочим місцем на­багато молодшому спеціалісту. Така аксіома. А людям, які багато років працювали на тій чи іншій посаді, потрібно подякувати за роботу, тобто віддати належне за їхню професійну діяльність. Ось і все.

Щодо керівника служби у справах дітей, то попередній на­ча­льник служби, зваживши всі обставини, написав заяву на звіль­нення і зараз працює в іншій установі і з меншим об’ємом роботи. Це питання залишається поки що відкритим. Конкретного прізвища я вам назвати на даний час не можу. А до осені там точно буде призначений новий начальник.

Віктор ГРИЦЮК.