Головна Медицина Звідки береться меланома?

Звідки береться меланома?

6665

Меланома може виникнути в будь-якому віці. Фоном для її появи найчастіше слугують пігментні невуси, особливо ті, які пов­торно травмовані і часто піддаються ультрафіолетовому опроміненню. Однак меланома може виникнути і з епідермальних ме­ланоцитів нормальної шкіри.

Чим можуть бути небезпечні родимки? Можливістю пе­ре­род­ж­ення в одну із найбільш злоякісних пухлин – меланому.

Як розпізнати родимку, що перероджується? Це досить просто – треба запам’ятати абревіатуру АКОДР меланоми, в якій кожна літера має своє значення. А – асиметрія. Якщо умовною лінією роз­ділити здорову родимку навпіл, половинки повинні бути рів­ними, поява асиметрії може бути однією із перших ознак пере­родження. К – край. У здорової ро­димки він повинен бути рівним. Поява нерівностей чи рваного краю може свідчити про її пере­род­­ження. О – окрас. Повинен бути рівномірним. Інтенсивність кольору в різних родимках може відрізнятися. Про небезпечність буде свідчити поява вкраплень іншого кольору: сірого, білого, чорного, червоного, темно-коричневого. Р – розмір. Чим більша родимка, тим вищий ризик переродження. Але розмір може бути і сумарним, тобто багато маленьких родимок збільшують ризик переродження однієї із них. Д – динаміка. Про переродження можуть свідчити будь-які зміни в динаміці збільшення розміру, кровоточивість, поява кірочок.

Які найнебезпечніші ознаки переродження родимки? Одним із найперших і найнебезпечніших ознак її переродження є зміна кольору, поява вкраплень, точок, прожилок іншого відтінку на її поверхні. Іноді може бути втрата кольору у вигляді часткового пос­вітління родимки.

Чим небезпечна меланома? Хвороба небезпечна дуже швид­ким метастазуванням, тобто розсіюванням пухлинних клітин по інших органах і тканинах, що призводить до порушення їх функцій і смерті пацієнта. Одна із форм меланоми може метастазувати вже через півроку після появи першої пухлини.

У кого частіше з’являється меланома? У людей зі світлою шкі­­рою, з великою кількістю родимок на тілі. У тих, хто в дитячому віці кілька разів отримував сонячні опіки, в тих сім’ях, де в одного із прямих родичів було діагностовано меланому, а також у людей із диспластичними і атиповими невусами.

Як ставлять діагноз меланоми? Зазвичай в кілька етапів. Для вс­тановлення попереднього діагнозу найчастіше достатньо клі­­нічного огляду досвідченого спеціаліста та проведення діаг­нос­­тич­ної дерматоскопії. Для постановки остаточного діагнозу необ­­хідне хірургічне видалення пухлини з її наступною гіс­то­ло­гічною діагностикою.

Чи може меланома пере­дава­тися по спадковості? Сама мела­нома не передається по спад­ко­вості, а от схильність до її появи в сім’ях з меланомою в анам­незі значно вища. Описані також ви­падки внут­ріш­ньоут­робної пере­дачі меланоми від матері ново­народженому.

А може меланома з’явитися без родимки на здоровій шкірі? Так. Меланома може з’явитися як самостійна пухлина, схожа на змі­нену родимку. При цьому розмір її спочатку може бути дос­тат­ньо маленьким (всього кілька міліметрів).

Чи буває меланома у дітей? Буває, але досить рідко. Най­час­тіше меланома уражає людей молодого дієздатного віку.

Від чого залежить успіх лікування меланоми? Найголов­нішим фак­­тором успішного лікування є час виявлення і пра­ви­льного ви­далення меланоми: чим рані­ше видалена меланома, тим вищий шанс на відсутність ме­тастазів.

Чим відрізняються мела­нома від раку шкіри? Вони від­різняються ти­пом клітин шкіри, з яких почи­нається ріст пухлини. При мела­номі вихідними є ме­ла­но­цити (клі­тини, складовими яких є пігмент меланіну), а при раку шкірі – клітини епітелію (клітини ті­лесного кольору, які не мають пігменту). Крім того, рак шкіри має значно більш сприятливе протікання, розвивається роками і дуже рідко метастазує.

Чи захищають сонцезахисні креми родимки від перерод­ження? На жаль, вони не захищають родимки від переродження і не зни­жують ризик розвитку раку шкіри. Використання сон­цезахисних кре­мів рятує тільки від дії ультрачервоного  спектру вип­­ро­мі­ню­вання. Людина може довше перебувати на сонці, не обгорівши, в той же час збільшується кількість ультрафіолету, який пог­ли­нається шкірою.

Чи може відвідування солярію спровокувати перерод­ження ро­димки? Безсумнівно, відвідування солярію значно бі­льше впливає на пе­ре­родження родимок, розвитку меланоми і раку шкіри, ніж засмага на звичайному сонці.

Як попередити  переродження родимки? Повністю попе­ре­­дити його, на жаль, неможливо, оскільки фактор спадковості грає ве­лику роль. Але знизити цілком реально. Необхідно змен­шити ульт­ра­фіолетове навантаження на відкриті ділянки шкіри. Не допус­кати постійного травмування родимок. Бути уважним, вча­сно звер­нутись до спеціалістів і видалити змінену родимку.

Смертність від меланоми в Україні досягає майже 95%, тобто після постановки такого діагнозу протягом 5 років вмирає 95 зі 100 пацієнтів. В той же час в США смертність складає всього 5%. Така різниця обумовлена термінами виявлення меланоми: чим раніше виявлена і видалена пухлина, тим вищі шанси на ви­живання.

Леся Карпюк, головний лікар

обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

Меланома – злоякісне новоутворення, що розвивається при злоякісній трансформації пігментих клітин меланоцитів. Часто утво­рюється на місці вродженої пігментної плями (невуса) або на незміненій шкірі