Головна Наради, сесії Оперативна нарада в голови РДА

Оперативна нарада в голови РДА

3456

23 січня під головуванням го­лови РДА Василя Голядинця та за участю голови районної ради Сергія Карпука, першого заступ­ника голови РДА Сергія Сидорука, керівників районних установ та організацій, селищного та сільських голів відбулася оперативна нарада. На розгляд по­рядку денного виносилися такі питання: про проведення нор­ма­тивно-грошової оцінки земель (інформував Віталій Юрчук, нача­льник відділу Держ­геокадастру в Шацькому районі); про стан впро­вадження заходів у сфері енергоефективності та енергозбе­ре­жен­ня та про здійснення пасажирських перевезень в районі (інфо­р­мувала Ольга Романська, начальник відділу житлово-комунального розвитку); про стан по­гашення заборгованості із виплати за­робітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці (інформував Валерій Андросюк, заступник начальника управління соціального захисту населення); про виконання бюджетних призначень по місцевих податках та збо­рах, державного бюджету (інформували Олександр Бебко, на­чальник управління фінансів, та Світлана Сулік, начальник Шацького відділення Кове­ль­ської ОДПІ).

Віталій Юрчук проінформував, що в районі нормативна грошова оцінка земель проведена по всіх населених пунктах, однак в цьому році закінчується термін актуальності такої оцінки в Пульмі, Заліссі, Вільшанці, Кошарах, Омеляному, Підманові, Мельниках, Шацьку. Тому відповідним сільським головам вже сьогодні необхідно роз­починати роботи з поновлення нормативної грошової оцінки цих населених пунктів. Він зазначив, що в 2017-2018 роках планується виділити з обласного бюджету 45 тис. грн. на розробку нормативної грошової оцінки населених пунктів. Всього ж на оновлення нор­мативної грошової оцінки земель населених пунктів району необ­хідно 317 тис. грн.

Слід зауважити, що в 2016 році вперше в районі було продано права оренди земельних ділянок сільськогосподарського приз­на­чення державної власності з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 96,3 га на території Прип’ятської сільської ради. Стартова ціна продажу складала 8% від нормативної грошової оцінки земель. Переможець торгів – ТзОВ «Надра Волині». Річний розмір орендної плати складає 126,2 тис. грн. (1 310 грн. за 1 га). На території Сві­тязької сільської ра­ди продано три земельних ділянки загальною площею 231,8 га, річний розмір орендної плати складає 131 845,74 грн. Крім того, було проведено нормативну грошову оцінку земель водного фонду (ставки) на території Грабівської сільської ради та укладені договори оренди. Річний розмір орендної плати складає 40,2 тис. грн.

Василь Голядинець поцікавився у доповідача станом надання в оренду земель для ведення рибного господарства на території Піщанської сільської ради (так звана «Ладинка»). Віталій Мико­лайович відповів, що з наявних більше як 400 га, викорис­то­ву­ється лише половина. У бюджет сільської ради в минулому році на­дійшло 20 тис. грн. орендної плати. На що головуючий сказав, що в Грабівський сільський бюджет від аналогічної господарської діяльності (розведення та продаж риби) надійшло аж 44 тис. грн. з 50 га орендних земель водного фонду. На нараді було вирішено провести зустріч за участю влади району та осіб, які господарюють на ставках в Піщі, і обговорити всі робочі питання (документація, ставка орендної плати тощо), а згодом виставити їх на торги.

Одним із пріоритетних завдань для органів Держгеокадастру є надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності учасникам АТО. Основна кількість заяв над­ходить на земельні ділянки, які розташовані поблизу озера Світязь. Разом з тим, до Прип’ятської, Ростанської та Самійличіської сільських рад не надійшло жодної заяви від учасників АТО. Учасники наради поцікавилися, як буде вирішуватися це питання для учасників АТО, які зараз повертаються додому. На що доповідач відповів, що пот­рібно буде шукати для цього земельні ділянки.

«Одними з найбільш гострих проблем району на сучасному ета­пі розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефе­ктивного використання енергоресурсів», – розпочала свій вис­туп Ольга Романська. Вона зачитала перелік зробленого за рік. Відділ культури Шацької РДА: перемуровані грубки в дитячій музичній школі (4,2 тис. грн.); замінено лампи розжарювання на енерго­ощадні (4 штуки) в дитячій бібліотеці смт Шацьк (0,3 тис. грн.), бібліотеці с. Світязь (3 штуки) (0,2 тис. грн.) та в дитячій музичній школі смт Ша­­цьк (5 штук) (0,3 тис. грн.); комунальне підприємство «Центр пер­винної медико-санітарної допомоги Любомльського і Шацького ра­­йонів»: ФАП с. Мельники – заміна вікон та дверей на енер­го­ощадні (25 тис. грн.); ФАП с. Кропивники – заміна дверей на енер­гоощадні (9 тис. грн.; ФАП с. Положево – заміна вікон на енергоощадні (13 тис. грн.); ФАП с. Світязь – заміна вікон та дверей на енерго­ощадні (12 тис. грн.); амбулаторія с. Пульмо – заміна дверей на енергоощадні (17,0 тис. грн.); Шацька об’єднана територіальна гро­мада: адмінприміщення Шацької селищної ради – заміна вікон на енергоощадні (50 тис. грн.); дитсадок №1 смт Шацьк – утеплення фа­саду приміщення (700 тис. грн.); Шацька районна рада: адмін­приміщення Шацької районної ради – капітальний ремонт стіни існу­ючої адмінбудівлі (102 тис. грн.).

Доповідь Ольги Романської присутні голови сільських та се­лищної рад визнали неповною. Бо ті заходи, про які вона повідомила, не в повній мірі відповідають дійсності, адже не враховано роботи з енергозбереження в Пульмівському та Світязькому дитсадках, по інших об’єктах. На що Ольга Панасівна відповіла, що інфор­ма­цію готували фахівці її відділу, телефонуючи до всіх орга­нів міс­цевого самоврядування району. Ва­силь Голядинець дав дору­чен­ня розібратися в ситуації – чи то фахівці згаданого відділу провели роботу по збору інформації неякісно, чи сільські голови не все згадали, що зробили за рік.

Ольга Романська доповідала також і про організацію надання послуг з пасажирських переве­зень в районі. Так, Шацькою рай­держад­мі­ністрацією були про­ведені конкурси з визна­чення авто­мобільного перевізника на при­міських автобусних мар­шрутах загального користування, що не вихо­дять за межі Шацького району. У зв’язку з відсутністю поданих заяв на участь в конкурсі, він не відбулися. В період проведення даних конкурсів райдерж­адмі­ністрацією були укладені тимчасові договори з приватними підприємцями про організацію пере­везень пасажирів.

Наприкінці 2016 року вникли незначні перебої у перевезенні пасажирів на певних маршрутах, що пояснюється технічними несправностями маршрутних таксі. На даний час Шацькою РДА ве­дуться переговори з перевізниками щодо забезпечення пере­везення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території району. В подальшому планується про­ведення повторного моніторингу існуючого розкладу руху мар­шру­ток, аналіз зауважень з боку перевізників та місцевого населення, і затвердження відповідних маршрутів департаментом інфра­струк­тури та туризму Волинської ОДА, що забезпечить належну якість обслуговування перевезень всіх пасажирів.

За словами Василя Голядинця, ця робота в РДА повністю запу­щена. Адже слабо ведеться співпраця з перевізниками, які мають брати участь у конкурсах і перемагати там. На що Сергій Сидорук, заступник голови Шацької РДА, парирував тим, що робота все-та­ки велася в цьому напрямку, але вона ніколи не буде задо­воль­няти пасажирів та перевізників. Проблеми по всіх районах області однакові. Це було відзначено і на минулорічній відеоселекторній обласній нараді. Якщо в літній період проблеми начебто зникають по перевізниках, то в осінньо-зимовий, вони знімають транспорт з маршрутів, мотивуючи це поганою якістю доріг, нерентабельністю маршрутів, поломками автотранспорту тощо. На оперативці було вирішено провести повторний конкурс з визначення автомо­більних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального ко­рис­тування, що не виходять за межі Шацького району (детальніше про це читайте на 11 сторінці газети).

Прозвучало питання і про перевезення пільговиків у громад­сь­кому транспорті. Олександр Бебко, начальник управління фінансів Шацької РДА, сказав, що до цього питання потрібно ставитися ви­важено, адже державний бюджет вже не фінансує ці пільги – все перекладено на місцеві бюджети. Тому керівникам органів міс­це­во­го самоврядування потрібно самим вирішувати це питання, зна­хо­дячи для цього кошти у своїх бюджетах. Минулого року ра­йонний бюд­жет закрив «боргову дірку» за державу у сумі 26 тис. грн. перед перевізниками за пільговиків.

Згідно зі статистичними даними станом на 1 січня 2017 року забор­гованість з виплати заробітної плати на підприємствах, в орга­нізаціях, установах району відсутня. Про це сказав на нараді Вале­рій Андросюк.

За 12 місяці 2016 року у Шацькому району до бюджетів усіх рівнів надійшло 35 158,1 тис. грн. податків, зборів та інших обо­в’язкових платежів. Розрахункова база до державного бюджету виконана на 103,23%. При плані 10 753,1 тис. грн. фактично на­дійшло 11 100,7 тис. грн. Додатково до розрахункової бази надійшло 347,6 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2 737,5 тис. грн. Розрахункова база до місцевого бюджету виконана на 114,33%. При плані 21 042,8 тис. грн. надійшло 24 057,5 тис. грн. Додатково до розрахункової бази надійшло 3 014,6 тис грн. В порівнянні з попереднім роком надходження зросли на 6 982,6 тис. грн. Про це говорили у своїх виступах Світлана Сулік та Олександр Бебко.

Станом на початок цього року надходження земельного податку склали 4 137,8 тис. грн., що на 1 568,5 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. Начебто картина райдужна. Але за словами доповідачів, роботи в цьому напрямку ще ой як багато. Основними проблемними питаннями по сплаті земельному податку від гро­ма­дян є недостовірне та несвоєчасне подання інформації від сіль­ських та селищної ради про власників земельних ділянок (продаж земельних ділянок, перехід права власності спадкоємцям, дару­вання тощо), наявність пільг, отримання нових ділянок, іден­ти­фікація власника за індивідуальним податковим номером.

На нараді було запропоновано провести нараду із землев­поряд­никами Шацького району щодо надання актуальних і достовірних даних Шацькому відділенню Ковельської ОДПІ по власниках і орендарях земельних ділянок з метою своєчасного та реального на­­рахування земельного податку за 2017 рік.

Надходження податку на нерухоме майно в минулому році становить 1 301,3 тис. грн. Є й проблеми: відсутність в органах ДФС бази оподаткування стосовно об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що призводить до зниження відсотка нарахування зазначеного податку та значних втрат місцевих бюджетів.

Прозвучала інформація і по сплаті туристичного збору. Було вказано, що органами місцевих рад проводиться вибіркова робота щодо виявлення платників туристичного збору, особливо в літній період, що призводить до заниження бази справляння збору. Серед платників туристичного збору недостатньо проводиться роз’я­с­ню­вальна робота щодо того, що вони автоматично стають плат­никами податку на доходи фізичних осіб та військового збору і зо­бов’язані за кожен звітний рік подати до податкового органу декларації про отримані доходи та задекларувати отриманий дохід.

Також на нараді Іван Коваль, начальник КП «Будинкоуправління», озвучив інформацію про можливість придбання баків-контейнерів для сміття та його вивозу від населення.

Віктор ГРИЦЮК.