Головна Сільське господарство Iдентифікація тварин – запорука отри­мання дотації!

Iдентифікація тварин – запорука отри­мання дотації!

28153

Управління агропромислового розвитку Шацької РДА пові­домляє, що в 2013 році продовжує свою дію Постанова Кабінету Мі­ністрів України №342 від 23.04.2012 року за такими напрямками:

– виплата спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження телят віком від 3 до 15 місяців;

– часткове відшкодування вартості закуплених доїльних ус­та­новок;

– дотація фізичним особам за вирощені та продані на забій й пе­реробку молодняк ВРХ та свині.

З початку року з державного бюджету нарахована дотація на те­лята 248 власникам ОСГ на суму 104,0 тис. грн.

П’ять власників родинних ферм подали документи на часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння на загальну суму 22,5 тис. грн.

З районного бюджету в 2013 році на здешевлення вартості штучного запліднення корів і телиць власникам особистих селян­ських господарств виділено 11,2 тис. грн. За січень-травень 2013 року на пунктах штучного запліднення району запліднено 338 голів ВРХ. При загальній вартості штучного запліднення – 110 грн. – проводиться відшкодування 16 грн. з районного бюд­жету (власник корови проплачує 94,0 грн.), з них 60 грн. повер­таються власнику з обласного бюджету на його банківський ра­ху­нок. В результаті вар­тість штучного запліднення становить 34 грн. З початку року з обласного бюджету за штучне запліднення ко­рів власникам ОСГ  району відшкодується 20,3 тис. грн.

Ведеться оптимізація особистих селянських господарств в ро­­динні ферми. В районі нараховується 35 родин, які утримують 3 і більше корів. Для отримання дотації з обласного бюджету за ут­­­­римання трьох і більше корів 31 родина подала документи на за­­­гальну суму 20,4 тис. грн.

Для ефективної участі власників особистих селянських гос­по­дарств в діючих програмах важливу роль відіграє вчасне про­ведення ідентифікації тварин, оскільки для отримання відповідної дотації власники подають пакет документів, серед яких обо­в’яз­ковий паспорт ВРХ.

Галина НОСУЛІЧ, начальник

управління агропромислового розвитку Шацької РДА.