Головна Життя Шачанин Костянтин Чесноков моржує вже 50-ту зиму

Шачанин Костянтин Чесноков моржує вже 50-ту зиму

7659
Костянтин Чесноков
Костянтин Чесноков

Зима 2017 року стала 50-ю в історії моржування почесного жи­­теля Шацька 92-річного Кос­тянтина Чеснокова. На Водохреще, після того, як свяще­ник освятив плесо озера Ве­лике Чорне, Костянтин Петро­вич, не змінюючи своїй піввіко­вій тра­диції, тричі занурився в крижану воду. Зробив це легко, уро­чис­то, без поспіху – так, що й молоді позаздрили.

Морж з 50-річним досвідом від­чуває велике задоволення від самого процесу, який нази­ває енергетичним стресом для організму, а також усвідомлює, що саме моржування є для нього джерелом життєвої енер­гії і сил.

А ще здоров’я і світлого ро­зуму. В свій поважний вік Кос­тянтин Чесноков є активним гро­­­­­мадським діячем, справж­нім інтелігентом, його думки та дії завжди помірковані, йому до­­віряють люди, його пова­жають як особистість.

До того, як я почав купа­тися в крижаній воді, мене му­чив радикуліт. Якось в жур­налі «Огонек» побачив фотогра­фію напівроздягнутого чоловіка на крижині. Його інтерв’ю мене вра­зило – завдяки моржу­ванню він позбувся багатьох хвороб, в тому числі і радикуліту. Цього ж року, взимку 1966-го, я пер­ший раз покупався в озері Ве­лике Чорне, – Костянтин Петрович розповідає про те, як усе по­чиналося.

Його купання тривали тоді до перших морозів – шачанин по­боявся занурюватися в опо­лонку. Проте результат від загартовування з’явився відразу – радикуліт почав відступати, здо­ров’я нормалізувалося. Нас­тупного року моржував уже так, як належить, а через деякий час і хвороба відступила.

Купання в озері стало для нього життєвою необхідністю. Причому озерну купіль Кос­тян­тин Чесноков приймав влітку, во­сени, взимку і навесні.

Мужик як втягнеться, то й смолу буде пити – писав свого часу Степан Руданський! Так само і я – відчував щоденну пот­­ребу в купанні. Ставив осо­бисті рекорди – купався в озері в 27-градусний мороз, їздив у місто Мурманськ Російської Фе­­дерації, щоб покупатися в Пів­ніч­ному Льодовитому океа­ні, – згадує Костянтин Петрович.

Довелося купатися в зимо­вий період у багатьох водоймах Волині, проте найчастіше – на ша­цькому озері Велике Чорне. Коли був молодшим, то завжди пе­ред зануренням у крижану воду бігав.

Візьму в руку сокиру – опо­лонку ж потрібно було рубати – і біжу потихенько сосновою по­садкою, що біля самого озера. Одного разу щось хотів запи­тати в чоловіка і побіг за ним (із сокирою!), то він не знав, куди втікати від мене! – були й такі казуси.

Зразу люди не сприймали чо­­ло­віка, який бігав до зимо­вого озера купатися, часто кру­тили пальцем біля скроні. А по­тім зрозуміли, що моржування – це здоров’я і почали складати йому компанію, долучати дру­зів. Сьогодні послідовниками шацького моржа є багато жите­лів Шацька, Світязя та інших сіл району. Купаються, обливаю­ть­ся крижаною водою. Традиційним для багатьох стало за­нурення в озерну воду на Во­дох­реща. Буває, що моржі коло­ритні свята організовують на кризі – з самоваром, гарячим чаєм і фотосесією.

Тепер і священики купаю­ться – минулого року на Водох­реще настоятель Свято-Геор­гіїв­ського храму села Ростань разом із дружиною приймали на ставку крижану купіль. Та особ­ливо Костянтин Петрович пи­шається тим, що декілька ро­ків тому моржувати почав його внук Сергій, взявши приклад з діда.

Наостанок попросила Кос­тян­тина Чеснокова дати декі­лька порад тим, хто хоче почати купатися взимку, але не знає, як правильно і без шкоди для здоров’я це зробити.

Влітку купаєтеся в озері? Тоді просто не переставайте цього робити ні восени, ні взим­ку.

Обов’язковою перед зимо­вим зануренням є розминка, під час якої потрібно розігріти м’язи. І найкраще йти купатися не поодинці, а групами. Зви­чайно, велику роль тут відіграє психо­ло­гічний фактор, осо­бисте на­лаштування, віра. Чому так ба­гато купальників на Водохреще і майже зовсім немає в інші дні? Бо людина підходить до опо­лон­ки з вірою в те, що вода ці­люща, змиє гріхи і позбавить від недуги. Якщо людина зва­жи­лася на моржування, вона по­винна зрозуміти, що це не ті­ль­ки методика загартовування, але й певний спосіб життя. І ре­зультат прийде лише тоді, коли крижані процедури будуть регу­ляр­ними, – наголосив Костян­тин Петрович.

Наостанок морж-довгожи­те­ль із Шацька побажав усім бе­регти своє здоров’я і моржу­вати з задоволенням.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.