Головна Інтерв'ю Депутати Шацької районної ради зблизька – Голядинець Віталій Володимирович

Депутати Шацької районної ради зблизька – Голядинець Віталій Володимирович

6141

Розкажіть, будь ласка, про себе.

– Народився 12 жовтня 1980 року в с. Голядин Шацького району. Після закінчення школи, в 1998 році, вступив до Україн­ської державної академії вод­ного господарства. Навчання завершив у 2005 році в Наці­ональному університеті водно­го господарства та природоко­ри­с­тування (спеціальність – зем­левпорядкування та ка­дастр). Працювати довелося шляхо­вим робітником, інженером-зем­левпорядником. З 2007 по 2011 рік був директором ПП «Ша­цьк­земсервіс», деякий час після цього – головним спеціалістом від­ділу організаційно-кадрової роботи апарату РДА. Сьогодні очолюю районне управління Держземагенства. Одружений, разом з дружиною Лесею вихо­вуємо сина Бориса.

Життєві принципи, яких дотримуєтесь.

– Бути чесним з собою і з людьми.

Чому обрали саме Пар­тію регіонів?

– Вважаю, що це єдина по­літична сила, здатна спряму­вати розвиток країни у прави­льне русло.

Що для Вас сьогодні означає Партія регіонів?

– Конкретні показники діяль­ності, праця заради добробуту людей, хороша перспектива.

Ви депутат з досвідом чи стали ним вперше?

– Депутатом районної ради обраний перший раз.

На Вашу думку, в чому полягає призначення депу­тата?

– Перейматися проблемами людей, в міру можливого їх вирішувати.

Розкажіть про свою де­путатську діяльність.

– Я є членом комісії з питань сільського господарства та зе­мельних відносин. Оскільки ці сфери є чи не головними в ра­йоні, то вимагають знань люд­ських потреб, обізнаності з за­ко­нодавством, компетен­тно­с­ті, кропіткої праці. В роботі комі­сій і сесійних засідань про­являю активність та ініціативу.

Що Вам вдалось вирі­шити у період Вашого пере­бу­вання на даній посаді?

– Переважно спірні питання, пов’язані з землею.

Якими були депутатські запити і як часто вони над­ходили?

– Нечасто. Докладаю власні зусилля, пов’язані з професійною діяльністю, щоб допомогти людям.

Як часто на прийом до Вас йдуть люди? З якими пи­таннями?

– Найчастіше з консульта­ційними чи інформаційними.

Що планується зро­бити у майбутньому?

– Реалізовувати завдання партії і конкретними справами допомагати людям.

Як виконується Про­грама «Будуємо нову Во­линь» у Вашому районі?

– Сумніваюся, що в яко­мусь іншому районі будується більше, як у Шацькому. За остан­ні десятиліття не було в нас стільки новобудов, як за кілька років.

Як Ви популяризуєте ініціативи Президента, Уря­ду на місцях?

– Особливо детально зай­маюся роз’ясненням пунктів земельної реформи.

Чи відчули Ви певні змі­ни від нової провладної ко­манди в регіоні?

– Безперечно, що дуже ба­гато позитивних змін, ініціа­то­ром і реалізатором яких є Пар­тія регіонів.

Як оцінюєте роботу опозиції в цілому і на місцях?

– Вона ще діє досить при­ховано й обережно, проте бли­ж­че до чергової виборчої кам­панії покаже себе.