Головна Інтерв'ю Якщо хочемо мати успіх, то співпрацювати повинні всі сторони

Якщо хочемо мати успіх, то співпрацювати повинні всі сторони

5260

23 роки тому, 7 грудня 1990 року, був прийнятий Закон Украї­ни «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регі­ональне самоврядування». З його прийняттям відійшла в мину­ле радянська система організації влади, почало відновлю­ватися місцеве самоврядування, яке в нашій країні має дуже давні традиції.

Сьогодні, у переддень свята народовладдя, на за­питання на­шого кореспондента відповідає голова Шацької районної ради Володимир Васильович Голядинець.

l Шановний голово, минув ще один рік у роботі самоврядних рад району. Дайте оцінку їхньої роботи в цьому проміжку часу.

 – Так склалося, що міс­цеве самоврядування свя­т­кує своє свято в кінці ка­лен­дарного ро­ку, тому є вже мо­ж­ливість підбити підсумки ро­боти як районної ради, так і селищної та сільських рад.

У цьому році дещо змен­шилися інвестиційні надход­ження до бюджету району, знизилися об’єми прове­ден­ня будівельно-ремонтних ро­біт. Разом з тим, ми не погано напрацювали по залученню в район позабюджетних коштів за рахунок участі у різних проектах. Крім того, на ремонт та обла­штування доріг було освоєно більше 1 млн. грн. Найбільше таких робіт було здій­снено по Шацькій селищній раді та Пулемецькій і Ростанській сільських радах.

Була проведена значна робота по екологічній очистці району (ліквідація стихійних сміттєзвалищ та проведення благоустрою по всіх населених пунктах).

На даний час вже розпочалися роботи по ремонту районного Будинку культури на загальну суму 1 млн. 300 грн. Ці роботи будуть завершені в наступному році.

Проведені ремонти в Шацькому дитсадку №1 та в Піщан­ському дошкільному закладі.

Необхідні ремонтні роботи проводились і в закладах медицини та освіти.

l Шацький район виграв гранти у кількох міжнародних проектах. Вони дозволяють вирішити ті питання, які не під силу самостійно потягнути фінансово сільським радам району. Про це наша газета неодноразово писала. Утім, Ви особисто говорили на кількох нарадах район­ного значення про те, що не всі органи місцевого самовря­дування району активно долучаються до їх написання.

– Якщо вести мову про участь у міжнародних проектах, то в цьому році ми маємо дуже хороші успіхи.

Лише по Шацькій селищній раді загальна сума грантів ста­но­вить майже 29 млн. грн. Це 25 млн. грн. на будівництво кана­лі­за­ційної мережі смт Шацьк; 3,6 млн. грн. на комунальні та дорожні ма­шини і механізми; 128 тис. грн. на розвиток культурних зв’язків. 90 відсотків цих коштів – європейські, 10 відсотків – українські.

На даний час вже розроблено проектну документацію, про­ведено тендери на виконання проектів і почалося освоєння кош­тів. З обласного бюджету вже надійшов 1 млн. грн., чекаємо єв­ро­пейських коштів.

Територіальним медичним об’єднанням Любомльського і Ша­ць­кого районів також виграно міжнародний проект на суму 11 млн. грн. на медичне обладнання. На даний час вже одержано два сучасних реанімобілі та рентгенавтомобіль. Один реанімобіль працює у Шацьку. Крім того, чотири сільські ради беруть участь у міжнародному проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Це Пульмівська сільська рада – внутрішній ремонт амбу­латорії; Грабівська сільська рада – ремонт приміщення під шкільну їдальню у селі Смоляри Світязькі; вуличне освітлення по смт Шацьк та с. Піща. Ці проекти розраховані на суму до 100 тис. грн. кожен.

Ці сільські ради продовжать свою участь у даному проекті і надалі, визначивши інші об’єкти для роботи.

Разом з тим, ми прагнемо, щоб всі наші місцеві ради взяли участь у роботі ще одного Всеукраїнського проекту. Тут є можливість залучити на різні об’єкти до кожної ради по 200 тис. грн. Незважаючи на те, що вже декілька разів проводились нав­чання, в тому числі і голів сільських рад, їх активність в цьому питанні на даний час мінімальна. Проекти потрібно подати до 31 січня 2014 року.

l Звичайно ж, успіху можна досягти лише за тієї умови, коли представницька влада і влада виконавча матимуть порозуміння між собою. Що скажете з цього приводу?

– Якщо говорити про співпрацю, то її слід розглядати не лише як між представницькою та виконавчою владами. Якщо хочемо мати успіх, то співпрацювати повинні всі, в тому числі установи, служби та громадські організації. І я задоволений тим, що в районі така співпраця є, про що говорять наші здобутки.

l Місцеве самоврядування не має вертикального підпорядкування. І все ж його органи – від області до району і селища та села – мають працювати пліч-о-пліч. В яких формах здійснюється така співпраця.

– Те, що районна, селищна та сільські ради не мають вер­тикального підпорядкування, не означає, що всі роблять, що хочуть. Між районною та селищною і сільськими радами укладені договори про співпрацю, створена координаційна рада, куди вхо­дять всі сільські та селищний голови, і яку я очолюю. Така ж угода є і між районною та обласною радами. В області також функціонує координаційна рада. Така організація роботи допомагає вирішувати всі нагальні питання і нормально співпрацювати.

Окремо хотілося б висловити свої думки щодо останніх подій у нашій державі. Я думаю, що не тільки я, а й депутати районної ради, всі працівники місцевого самоврядування своє майбутнє бачать в Європі. Європейській інтеграції України альтернативи немає. Тому я з розумінням і повагою ставлюсь до учасників ак­цій за Євро­інтеграцію на всіх майданах. І мене дуже вразило застосування сили та побиття учасників мітингів силовими стру­к­­ту­рами. Служ­би, які повинні охороняти людей, самі ж їх б’ють. Це не вкла­дається ні в які рамки. Тому відповідальність і покарання повинні нести як ті, хто віддавав антилюдські накази, так і ті, хто їх виконував.

Разом з тим, потрібно розібратися і з провокаторами, які діють на майдані і штовхають людей на необдумані дії та вчинки. На мою думку, вирішення нинішніх проблем та уникнення роз­витку конфронтації можливе лише мирним шляхом – шляхом пе­реговорів, мирного суспільного діалогу.

l Володимире Васильовичу, ми спілкуємося з Вами напередодні святкування Дня місцевого самоврядування. Це професійне свято для багатьох, чиї фахові інтереси пов’язані з функціонуванням представницьких влад на місцях. Що Ви побажаєте цим людям?

– В переддень святкування Дня місцевого самоврядування бажаю всім працівникам представницької влади в районі, депу­татам всіх рівнів, які проживають у нашому районі або допо­ма­гають розвитку нашої території, насамперед хорошого здоров’я, високого професіоналізму та значних здобутків на шляху роз­бу­дови територіальних громад.

Віктор ГРИЦЮК.